Advanced Research Military

PROJEKTY W TRAKCIE BADAŃ BADAWCZO ROZWOJOWYCH

Bez łuskowa broń biometryczna ręczna-obronna o chirurgicznej celności i niższym poziomie decybeli w stosunku do broni konwencjonalnej.

System monitoringu terytorialnego opartego na innowacyjnej łączności w czasie rzeczywistym na lądzie i w powietrzu poza zasięgiem dostępnych obecnie technologii oraz pod wodą wynoszącej w tym segmencie do 4 km p.p.m.

Natychmiastowa neutralizacja agresora dysponującego każdym rodzajem broni konwencjonalnej włączając w to napędy rakietowe.

►Prototyp przetestowany 

Advanced Research Military

PROJEKTY W TRAKCIE BADAŃ BADAWCZO ROZWOJOWYCH

System monitoringu terytorialnego opartego na innowacyjnej łączności w czasie rzeczywistym na lądzie i w powietrzu poza zasięgiem dostępnych obecnie technologii oraz pod wodą wynoszącej w tym segmencie do 4 km p.p.m.

Natychmiastowa neutralizacja agresora dysponującego każdym rodzajem broni konwencjonalnej włączając w to napędy rakietowe.

AKARI ARM

AKARI ARM