CZAS NA POWZIĘCIE ODPOWIEDZIALNYCH DECYZJI WŁAŚNIE MIJA 

 

Zdaniem duńskich naukowców konieczne jest opracowanie kompleksowych programów ratunkowych dla Morza Bałtyckiego , ale aby było ono skuteczne , konieczne jest współdziałanie wszystkich państw w celu ograniczenia emisji substancji stosowanych w rolnictwie oraz ograniczeniu przez przemysł emisji furanów i dioksyn do atmosfery, które w postaci kwaśnych deszczy zasilają wody Bałtyku, zanim nie będzie za późno. Takie procesy zachodzą w innych akwenach ale efekt będzie podobny.

Takim szczęściem w nieszczęściu jest wspomniane małe zasolenie i dość zimne wody przydenne ponieważ tylko taki klimat chroni nas przed rozszczelnieniem kapsuł z gazami bojowymi zatopionymi po II wojnie Światowej które są nadal śmiertelnie groźne.

Znajdują się one na różnych głębokościach o różnym stopniu skorodowania. To jest tykająca bomba z opóźnionym zapłonem.. Jeżeli wspólnie wszystkie państwa basenu Morza Bałtyckiego nic nie zrobią z tym realnym zagrożeniem to skutki takiej indolencji mogą przypominać Armagedon.

 

UŚWIADOMIENIE LUDZI O ZAGROŻENIACH ZMIAN W AKWENACH MORSKICH

 

Gdy kapsuły zaczną się rozszczelniać to zmieniające się pH przydenne sprawi, że środowisko będzie bardziej żrące co spowoduje szybsze korodowanie pojemników co będzie skutkowało lawiną rozszczelnień . Oleiste substancje będą pływać po powierzchni , wystawione na działanie słońca wraz z bryzą zatruwać będą coraz większe obszary. Pas nawet stu kilometrów w głąb lądu nie będzie nadawał się do zasiedlenia przez długie lata a piękne tereny nadmorskie będą przypominały dobrze nam znane, te z Czarnobyla. Nie zostało dużo czasu. Proces degradacji tego akwenu już się rozpoczął. Morze Bałtyckie nie jest jedynym akwenem. Wszędzie tam , gdzie były działania wojenne zostały porzucone równie niebezpieczne środki chemiczne w postaci gazów bojowych a udawanie, że ich nie ma, jest umywaniem rąk od odpowiedzialności i odłożeniem w czasie.

 

Choć nikt nie może cofnąć się w czasie i zmienić początku na zupełnie inny, to każdy może zacząć dziś tworzyć całkiem nowe zakończenie”

 

 ZAGROŻONY BAŁTYK ORAZ INNE AKWENY MORSKIE 

 

 

Według Państw morza bałtyckiego specjaliści stwierdzili że Morze Bałtyckie jest w poważnym niebezpieczeństwie. Grozi mu niedotlenienie. Co oznacza wymarcie wielu gatunków zwierząt i roślin. Głównym dzisiaj winowajcą są odpady z rolnictwa dostających się do rzek stanowiących dopływy. Proces tak zwanej deoksygenacji jest według specjalistów spowodowany azotanami, siarczkami , oraz zdecydowanie zanieczyszczeniami toksycznych wyziewów kominowych powodujące tzw. Kwaśne deszcze, które spływają do Bałtyku z okolicznych rzek. To przez zmianę pH mamy zaczątek bomby ekologicznej.

Przyczyn zakwaszania gleby dopatrujemy się w nieprzemyślanej działalności przemysłowe, która przyczynia się do wzrostu stężenia w powietrzu tlenków kwasotwórczych SOx i NOx, będących przyczyną powstania wspomnianych kwaśnych deszczy.

 

ZMIANA CHEMII WODY – TO REAKCJA ŁAŃCUCHOWA

 

Następstwem tego jest proces dekatyzacji, związanym z wymywaniem związków wapna a co za tym idzie przyczyniając się do zakwaszenia gleb. Niedotlenienie bardzo niekorzystnie wpływa na ekosystem morski i powoduje powstanie tak zwanych martwych stref , czyli miejsc, które nie są w stanie dłużej podtrzymywać życia.

Sam Bałtyk jako morze wewnętrzne nie ma tak dużej wymiany z Oceanem i dlatego jest mnie zasolony i z założenia mniej natleniony niż Oceany, dlatego środki chemiczne znacznie pogłębiają i tak istniejące problemy. Większość obszarów głębinowych i tak jest narażona na niedotlenienie. Właśnie z powodu różnicy stężenia soli. Prowadzi to do powstania warstw wody i dlatego nawet jeśli wiatr natlenia wierzchnie warstwy powierzchni akwenu to ta woda i tak nie jest w stanie dotrzeć na większe głębokości.

AKWENY MORSKIE - BAŁTYK

 BEZSKUTECZNOŚĆ PRZEPISÓW, MOTOREM DO DZIAŁANIA   

 

Za to, że nie opodal zbudują lagunę z geomembraną. Co się dzieje z miejscami na których była laguna a teraz nadającymi się tylko do rekultywacji ? Nic. Zostają zasypane. To nie jest problem tych firm . To brak egzekucji prawa daje taką swobodę -Karnego prawa. Duże zakłady z Europu Zachodniej próbuje wejść boczną furtką powołując firmy , które są tzw. Pośrednikami w handlu toksycznymi ługami z zakładów chemicznych oraz odpadami niebezpiecznymi mają być deponowane na nieczynnych już wysypiskach odpadów. Ten proceder trwa , a firmy inwigilują przygraniczne miejscowości namawiając Wójtów, Burmistrzów do współpracy za nie małe korzyści majątkowe. Decyduje rzecz jasna cała Rada Miasta, przepisy stanowiące o odpadach i lagunach są dziurawe jak szwajcarski ser... W każdym momencie możemy zaobserwować działanie zgodne z prawem Unijnym.

 

BEZSILNOŚĆ WOBEC ABSURDALNEGO PRAWA MOTOREM DO DZIAŁANIA

 

To stało się pretekstem do powzięcia prac nad technologią i z zadowalającym skutkiem, wdrożenie jej w rynek położy raz na zawsze kres praktykom stosowanym w tym segmencie odpadów doprowadzając do tego , aby środowisko o które teraz dbamy nie zostawić gorsze od tego , które zastaliśmy . Dlatego dzisiaj możemy stawić czoła wezwaniom tak trudnego rynku jakim jest rynek odpadów z którymi już nic nie można zrobić - jedynie zakopać , jako problem dla potomnych odchodzi do lamusa. Dzisiaj prezentujemy technologię na podstawie której powstał projekt NET Solutions dla firmy Mafanikio S.A. wdrożenie instalacji jest w stanie rozwiązać każdy problem niebezpiecznych odpadów oraz różnej materii, która powstała w wyniku działań człowieka.

 

 

 

 RIPOKI - LAGUNY JAKO SARKOFAGI DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ 

 

Kuriozalnym pomysłem ustawodawców dopuszczenie w przestrzeni branżowej określanie lagun jako fragment procesu utylizacji odpadów komunalnych.- Nie jest to żaden proces utylizacji . Jest to jedynie proces przechowania odpadów pod sitowych rozcieranych na mniejsze frakcje, mieszanych z ziemią i w wykopanych i wymoszczonych membraną lagunach odpad jest składowany. Jego bezpieczne rozłożenie chemiczne to 100 - 1000 lat. Czy to jest sposób ? NIE ! To jest wykorzystanie nazewnictwa w celu wyłudzenia pieniędzy. Możemy zastanowić się , czy przechowywanie w sarkofagach jest utylizacją. Słownik jasno określa stanowisko znaczenie tego słowa. Ale to właśnie słowo jest złotym kluczykiem do możliwości wyłudzania pieniędzy systemowych. To oczywiste , że jeżeli nie możemy spalać a w procesie recyklingu zrobiliśmy wszystko, to reszty zjadać przecież nie będziemy. Należy jednak zabezpieczyć odpady w takich sarkofagach jednak bez przymiotnika zutylizowane. Tylko dlatego że ktoś tak to nazwał.

 

LAGUNY , WYSYPISKA , SKŁADOWISKA – ZAGROŻENIA

 

Czym grożą na laguny a czym nielegalne wysypiska odkrywane raz po raz przez dziennikarzy, gdzieś w lesie albo składowiska szlamów, osadów po ściekowych. Taka sama piękna zielona trawa zarośnie powierzchnię takiej laguny. Jaki mamy sposób na zagospodarowanie takiego terenu.? Należy nadmienić iż membrana którą wyścielona jest laguna jest izolacją nieprzepuszczalną , na chemię oleje oraz pestycydy. Ale nie wielu wie że dla gryzoni nie stanowi żadnej bariery. Czy dalej mamy nad tym kontrolę...? Czy wody opadowe nie przenikną przez lagunę , a jeżeli znajdą ujście to nie wnikną do gleby i jako popłuczyny z całej masy niebezpiecznych związków znajdujących się w masie odpadów nie zatrują tego środowiska ? Na to pytanie twórcy Lagun, tak szumie nazywanej technologii do utylizacji nie mają odpowiedzi . Prawnie jest wszystko w porządku. Instytucje Unijne przekazują potężne pieniądze na uskutecznianie tego procederu. Firmy za samo przełożenie Laguny nie posiadającej Geomembrany otrzymują setki milionów USD .

LAGUNY

 ODPADY MEDYCZNE JAKO SUBSTANCJA SPECJALNEGO ZNACZENIA 

 

Odpady medyczne powstają w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Niestety, kwitnie biznes nielegalny. To powoduje, że w różnych miejscach nie tylko na wysypiskach, znajdujemy porzucone worki z odpadami . W lasach w opuszczonych magazynach i wszędzie tam, gdzie jest ogólny dostęp ludzi i zwierząt . to rodzi niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się chorób bakteryjnych oraz wirusów. Ustawa o odpadach, która wejdzie w życie w lipcu 2018 roku nakłada na producenta odpadów odpowiedzialność za sposób utylizacji i może taka solidarność zmusi właścicieli odpadów do wzięcia odpowiedzialności za wybór firmy i czy cena jest decydująca o jej wyborze. Odpady medyczne o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*, zwane "odpadami zakaźnymi" zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów.

 

ODPADY MEDYCZNE Z ZAWARTOŚCIĄ ODPADÓW CHEMICZNYCH

 

Odpady medyczne o kodach 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10*, zwane "odpadami specjalnymi" zawierają substancje chemiczne, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby niezakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów albo mogą być źródłem skażenia środowiska. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.- części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania, inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), chemikalia - w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, odpady amalgamatu dentystycznego, zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych oraz pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych które pozostawione bez nadzoru mogą doprowadzić do epidemii, której źródło jest trudne do wykrycia. 

 

 ODPADY MEDYCZNE - STANOWIĄCE POWAŻNY PROBLEM ŚRODOWISKOWY 

 

Rynek odbioru odpadów medycznych to intratne zajęcie - w obrotach szacowanych tylko w Polsce na kwotę 150 mln PLN. Jednak co najmniej równie istotny jest dalszy los odpadów. Prawo jest w tej kwestii precyzyjne  odpad medyczny musi zostać w takiej postaci w jakim go odebrano do momentu - No właśnie. Czy SPALENIE jest formą bezpiecznej utylizacji ? Czy ktokolwiek sobie zadał pytanie co się dzieje z odpadem typu popiół ? Jakie filtry musiały by zastosowane na kominie instalacji aby skutecznie wychwytywały nie tylko lotne pyły ale wyjątkowo niebezpieczne wyziewy. Firmy, które wygrywają przetargi i zabezpieczają tysiące ton dla uprawiania swojego procederu zarabiają przy tym krocie. Każdego roku w Polsce w szpitalach, przychodniach, gabinetach dentystycznych czy kosmetycznych powstaje ok 50.000 T/M odpadów medycznych to m.in. strzykawki, rękawiczki, zużyte opatrunki a także materiały pooperacyjne takie jak: części ciał ludzkich, nośniki groźnych bakterii i wirusów oraz pozostałości po badaniach laboratoryjnych.

 

PRZEPISY EKOLOGICZNE A PRAKTYKI FIRM Z BRANŻY KTÓRE JE OMIJAJĄ TYLKO DLA ZYSKU

 

W myśl przepisów ta ekologiczna bomba może być rozbrojona tylko w jeden sposób poprzez utylizację w przystosowanych do tego instalacjach bez odpadowych i bez kominowych i że odpad będzie składowany w odpowiednich warunkach przed utylizacją. Praktyka jednak wygląda inaczej - ok. 25% nie jest niszczona zgodnie z ustawą. Przepisy to jedno a rzeczywistość- drugie na co wskazują sprawy toczących się postępowań w Prokuraturze przeciw firmom z tej branży. Transporty z odpadami trafiają na rampę i po zmieleniu leża na hali zakładu do momentu wywiezienia na wysypisko. Ten proceder trwa od kilku lat. Rozdrobniona masa ładowana jest do kontenerów i zazwyczaj nad ranem ciężarówki wyjeżdżają z zakładów wprost na wysypiska śmieci. Na pewno jest to branża w której należy być odpowiedzialnym ponieważ materia w której się obracamy dotyczy bezpośrednio naszego bezpieczeństwa i zdrowia. Mówimy o unieszkodliwianiu odpadów medycznych, zakaźnych i niebezpiecznych.

Odpady medyczne

 

 

 ODPADY POFLOTACYJNYCH Z PROCESÓW POWYDOBYWCZYCH 

 

WHO wydaje coroczne zestawienia o szkodliwości emisji i źródeł ich powstania. Możemy stwierdzić jasno ,że to co zostało nazwane granulatem o podwyższonej kaloryczności a pochodzącego z uszlachetniania mułów jest współprzyczyną do powstawania smogu w aglomeracjach a na pewno takie pseudo technologie przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska i klimatu dlatego powinno być zakazane jego stosowanie. Dlatego firmy zajmujące się tą tematyką nigdy nie sprostają wyzwaniom nałożonym przez ustawodawcę a ignorując je poprzez omijanie przepisów i sprytne nazewnictwo typu „Bezdymne Spalanie”, albo mieszanie z osadami ściekowymi w celu produkcji gleby antropogenicznej zarabiają przy tym potężne pieniądze. To nie uczciwe działanie i zatruwanie środowiska oraz ludzi powinno być KARANE. Największe nieporozumienie jest wśród ludzi ze świata nauki.

 

HI-TECH W ODPOWIEDZI NA PROBLEMY REGIONÓW ZE ZDEPONOWANYMI ODPADAMI

 

Odpad „deponowany” jest na ponad tysiącu hektarach jeziora do którego jest zakaz wstępu a kilka kilometrów przed strefą jest znak , że wchodzimy tam na własną odpowiedzialność . Już była tam kiedyś katastrofa. Pytanie możemy zadać sobie jedno. Kiedy będzie następny raz? Co robi kopalnia ? Na co czeka ? Mamy technologię bezpiecznej utylizacji takich odpadów . Co to znaczy ? Jest to bezkominowa i bezodpadowa instalacja , która została stworzona do takiej misji . Może separować różne metale zawarte w mułach oraz szlamach po wydobywczych, a zawarte w tym strumieniu odpadów wszelkie minerały, kwarce wetryfikować na szlakę bazalto -podobną pozbawioną wszelkich metali ciężkich oraz związków niebezpiecznych. Nadającą się na podsypki drogowe oraz w różnych gałęziach budownictwa z oznaczeniem według kodu odpadu jako pozyskany PRODUKT.

     

     MUŁY KOPALNIANE Z PROCESÓW PO WYDOBYWCZYCH 

 

Problemy związane z zagospodarowaniem mułów można mnożyć, my natomiast proponujemy dobre rozwiązania. Proponujemy technologię, której wdrożenie znajdzie praktyczne zastosowanie i przyczyni się do poprawy nie tylko jakości powietrza, jak również środowiska, oraz naszego zdrowia. Nasz cel to wdrażanie skutecznej i obecnie jedynej na świecie technologii za pomocą , której pozbywamy się problemów związanych z odpadem po wydobywczym. Powielanie przez różne firmy i ich koncepcji pozbywania się mułów kopalnianych z większa lub mniejszą kalorycznością zakrawa o pomstę do nieba. Poprawienie transportowalności poprzez zgranulowanie a jakości poprzez dodanie lepiszczy nie jest i nigdy nie będzie miała wpływy na poprawianie jakości. To poprzez chciwość i brak odpowiedniej technologii zmuszani jesteśmy do akceptacji smogu. Czy zatem on jest ? Jaki ma wpływ na nasze organizmy i na środowisko.? Jeżeli owe „czary – mary”” są dostępne dla ludzi , którzy wykorzystują te „ uszlachetnione „ dopalacze w postaci mułów w swoich piecach rusztowych , a dzieje się to w dużych skupiskach domostw to nie dziwmy się ,że mamy smog. Jest to skutek rabunkowej gospodarki w której wiodące firmy przy udziale instytutów omijają prawo.

 

INDOLENCJA DLA ŚRODOWISKA JEST AROGANCJĄ DLA LUDZKOŚCI

 

Odpad po wydobywczy jest i będzie odpadem. I tak właśnie należy go traktować. Firmy zajmujące się tym procesem wykonuję tylko usługi .I na to należy zwrócić baczną uwagę bo wtedy nie są właścicielami odpadów a jedynie działają w porozumieniu z właściciele jakim są kopalnie. Co dzieję się z metalami ciężkimi i pierwiastkami toksycznymi ? Firmy granulujące dają atesty… Pytanie jest jedno. Czy ktokolwiek przebadał popioły i chociaż raz zbadał wyziewy kominowe z pieców gdzie granulat jest spalany ? . Posiadamy badania fizyko-chemiczne takich mułów i wiemy z czym mamy do czynienia. Firmy , które tylko mydlą oczy, widocznie NIE WIEDZĄ albo nie chcą wiedzieć. Jest dużo publikacji na temat utleniania się pierwiastków i różnych związków chemicznych w technologii spalania.

MUŁY KOPALNIANE I STAWY OSADOWE

ABSORPCJA DOGLEBOWA METALI CIĘŻKICH - PESTYCYDY I TRANSPORT

 

W wyniku degradacji gleb następuje spadek plonów gdyż gleba odznacza się bardzo dużą zdolnością do absorbowania pierwiastków śladowych. Do najczęstszych u nas spotykanych oraz najgroźniejszych dla człowieka zalicza się: rtęć, ołów, kadm, chrom, nikiel a także fluor, miedź i cynk. Tetraetyloołów, czteroetylek ołowiu Pb ( C2H5 ) 4 , tlenek azotu, tlenek węgla , węglowodory. Wszystkie one kumulują się w glebie, przedostają się do roślin a następnie do organizmów zwierzęcych gdyż największa koncentracja wspomnianych pierwiastków rejestrowana jest w pobliżu dróg. U ludzi wszystkie te pierwiastki powodują spustoszenie w organizmie objawiającą się poprzez niedokrwistość , stwardnienie rozsiane, uszkodzenie układu nerwowego a także sprzyja powstawaniu nowotworów narządów wewnętrznych. Tlenki azotu w glebie tworzą rakotwórcze nitrozoaminy. Pyły, metale ciężkie, substancje mineralne, węglowodory, szlamy i ługi wypłukiwane przez deszcze wprost do gleby. Miejsce występowania to okolice zakładów przemysłowych zwłaszcza huty, cementownie, elektrownie, tradycyjne zakłady chemiczne i petrochemiczne a także hałdy i składowiska odpadów przemysłowych.

 

BRAK OSTROŻNOŚCI TO NIEODWRACALNE ZAGROŻENIA DLA LUDZKOŚCI

 

Unoszone w powietrzu pyły osiadają na glebie w promieniu wielu kilometrów od zakładu, który je emituje. Osadzając się na powierzchni gleby powodują zmiany pH , zawartości makro i mikro elementów a także strukturę gleby. Metale ciężkie w glebie przedostają się do tkanek roślinnych a następnie wraz z pokarmem do organizmów ludzi i zwierząt co jest przyczyną wielu ciężkich i nieodwracalnych schorzeń.

Wspomniane wyżej produkty, wytwarzane z nieprzemyślanej działalności człowieka , który wiążąc różne struktury materii występujące w naturze wytwarza związki o ogromnym rażeniu chemicznym dla wszelkich organizmów żywych występujących w pobliżu składowania. Są to odpady o szczególnie silnych związkach lotnych. Obróbka znanymi technologiami do termicznego przetwarzania spowoduje setki ton niebezpiecznego chemicznie popiołu oraz rozprzestrzenianie się emisji toksycznego odpadu poprzez komin na ogromy obszar, zmieniając charakterystykę fauny i flory.

 

CIĘŻKA CHEMIA - DEGRADACJA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 

Problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego jest stary jak świat. Już w starożytności istniały zarządzenia dotyczące utylizacji odpadów a także lokalizacji np. garbarni zanieczyszczających nie tylko powietrze. Prawdziwa śmieciowa rewolucja nastała jednak wraz z rozwoje przemysłu. Obecnie szacuje się , że co trzeci polak mieszka w obszarze zagrożenia ekologicznego ! Postępująca degradacja środowiska może w skrajnym przypadku doprowadzić do zaniku wyższych form życia biologicznego, to też problemy środowiska naturalnego są w chwili przedmiotem ogólnego zainteresowania i powszechnej troski. Zajmują się nimi nie tylko naukowcy ale również rządy poszczególnych państw, międzynarodowe organizacje oraz liczne stowarzyszenia. Celem ich pracy jest ustalenie rozmiarów zniszczenia, jego źródła, określenie sposób zmniejszania zanieczyszczeń powodujących szczególne szkody w przyrodzie a także opracowanie metod neutralizacji szkodliwych substancji. Niestety rządy poszczególnych państw, organizacje oraz stowarzyszenia są BEZRADNE. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZATRUWANIE POZOSTAWIONA BEZSKUTECZNEMU PRAWU

 

Brak egzekwowania praw oraz ich nieskuteczność powodują, że najwięksi truciciele za nasze pieniądze zatruwają nas i nasze środowisko. Litosferę tworzą różne formacje geologiczne i rodzaje gleb w których zachodzą różne procesy biologiczne, chemiczne i fizyczne. Prawidłowy przebieg tych procesów warunkuje odpowiednią wydajność plonów. Zanieczyszczenie gleby jest spowodowane bardzo różnorodnymi czynnikami: środki owado i chwastobójcze, nawozy sztuczne, preparaty powszechnie używane do zaprawiania ziarna siewnego zawierające też składniki, które w większych ilościach są szkodliwe jak np. związki miedzi, odpady przemysłowe, kwaśne deszcze , które zakwaszają glebę metalami ciężkimi najwięcej ołowiem oraz w ścieki kierowane bezpośrednio do cieków wodnych. W Polsce z ogólnego areału użytków rolnych ok. 21% należy zaliczyć do obszarów skażonych . Są to tereny dużej koncentracji przemysłu oraz położone wzdłuż ruchliwych tras komunikacyjnych oraz aglomeracji miejskich ( smog )

Chemia ciężka

 SZKODLIWOŚĆ SPALANIA WĘGLA BRUNATNEGO KORPORACYJNĄ ZMOWĄ 

 

Środowisko naukowe jest zgodne co do kwestii jak najszybszego zaniechania spalania węgla brunatnego we wszystkich jednostkach energetycznych, ponieważ związki chemiczne wraz z pierwiastkami zawartymi w węglu brunatnym wytwarzają w procesie spalania na tyle szkodliwe substancje lotne w postaci furanów, dioksyn, PM10 i PM2,5, że żadne doczyszczenie spalin nie jest w stanie uwolnić środowiska od toksycznych wyziewów. Pozostaje popiół w którym zawartość metali ciężkich, które w procesie utlenienia nadają odpadowi miano toksycznego. Dla przedstawionego problemu nie ma skutecznego sposobu na jego eliminację, gdyż sugerowane pseudo instalacje i ich rozwiązania dotyczące np. popiołów lotnych mieszanych z osadami ściekowymi nie tylko jest uniknięciem problemu ale jawnym oszustwem. Popioły lotne ze spalania węgla brunatnego stanowią tym samym poważny problem ekologiczny. Ma postać miałkiego pyłu mineralnego o barwie szarej lub brązowej zbudowany jest przede wszystkim z tlenków krzemu poza tym zawiera wiele pierwiastków śladowych oraz wykazuje niewielki udział nie spalonego węgla.

 

NIEŚWIADOMOŚĆ ZAGROŻEŃ PRZEZ PYŁY DYMNICOWE I POPIOŁY LOTNE

 

Składnikami pyłów dymnicowych są przede wszystkim tlenki - SiO2 , , Al2O3 , Fe2O3 , CaO, MgO, Na2O, K2O i TiO2 . Pyły zawierają także śladowe ilości takich pierwiastków, jak: Ba, Cu, Sr, Ni, Cr, Zn, Cd, Mo, V, Se, Pb, As i inne. Popioły lotne pochodzące ze spalania węgla brunatnego zawierają obecność cząstek, od małych SiO2 , poprzez średniej wielkości konglomeraty – kuliste twory z Si-Al zawierające Na-Ca-K-Mg, po duże cząstki heterogeniczne wytworzone ze szklistych konglomeratów zawierające Na, K, Ca i Fe. Zawierają również średnie i małe spłaszczone cząstki bogatych w żelazo, zbudowanych z polikrystalicznych agregatów metalicznego żelaza i tlenków Fe(Ti) (magnetyt, hematyt, ilmenit). Popioły lotne w zależności od udziału głównych składników dzielą się na popioły krzemianowe, popioły glinowe, popioły wapniowe.

 

 WĘGIEL BRUNATNY JAKO SKAMIELINA POWINNA PRZELEŻEĆ POD ZIEMIĄ  JESZCZE 500 LAT.   JEGO SPALANIE POWODUJE SZKODLIWĄ EMISJĘ  DLA  ŚRODOWISKA I KLIMATU  

 

Bezsilnością należy nazwać sposób wykorzystania pyłów dymnicowych ze spalania węgla brunatnego w gospodarce osadowej. Pyły dymnicowe inaczej zwane popiołami lotnymi ze spalania węgla brunatnego wykorzystuje się m.in do stabilizacji osadów ściekowych. Zysk płynący z tego procederu to jednoczesne wykorzystanie dwóch stałych odpadów - redukcja kosztów związanych ze składowanie popiołów oraz higienizacja osadów. Zdaniem autorów tych absurdalnych rozwiązań jest stwierdzenie iż takie popioły wpływają dodatnio na produkcję roślinną gdyż nie powoduje niekorzystnych zmian w wzroście roślin czy ich składzie. Stoi to w sprzeczności z ustawodawcą i wszelkimi aktami prawnymi dotyczących ochrony środowiska.

 

DOPUSZCZALNE NORMY EMISJI

 

PM10 - mieszanina cząsteczek zawieszonych w powietrzu organicznych i nieorganicznych zawierające cząsteczki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów , które docierają do górnych drug oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny wynosi 50 µg/m3 . Emisja nie przekraczalna to 35 dni w roku. Poziom krytyczny 200 µg/m3 / rok

Pyły z grupy PM 2,5 powodują kaszel , trudności z oddychaniem i zadyszkę - szczególnie podczas wysiłku fizycznego. Pył PM 2,5 to cząsteczki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych płuc oraz przenikać do krwi. Docelowa wartość średnioroczna wynosi 25 µg/m3.  Tolerancja 27 µg/m3 . Wspomniane pyły przyczyniają się do zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych np. astmy , kataru siennego , zapalenia spojówek. Nasilenie objawów zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu w powietrzu. Nowe dane świadczą o ujemnym wpływie inhalowanego pyłu na zdrowie kobiet ciężarnych oraz rozwijającego się płodu ( niskim ciężar urodzeniowy, wady wrodzone płodu, powikłania przebiegu ciąży )

Węgiel brunatny

 

 OBECNOŚĆ OSADÓW ŚCIEKOWYCH W SEKTORZE ROLNICTWA JAKO WYPATRZENIE   ZDROWEGO ROZSĄDKU 

 

Znane nam obecnie technologie niestety nie radzą sobie  z zagospodarowaniem tej toksycznej materii co skutkuje, że ustawodawcy dostosowują rozwiązania ustawowe wbrew temu co służy ochronie środowiska i klimatu. Takim przykładem jest ustawa sprzed kilku lat, która zezwalała na wprowadzenie szlamu po ściekowego w sektor rolniczy. Po dwóch latach w ziarnach zbóż oraz bylinach zostały wykryte metale ciężkie co spowodowało ograniczenie tej ustawy tylko do segmentu energetycznego czyli zasilenie do glebowe osadami ściekowymi pod wierzbę energetyczną. Taki proceder wypacza wszystkie naukowe badania bo jeżeli w ziarnie zbóż i bylinach zasilanych szlamem z osadów ściekowych znajdowały się metale ciężkie to we wierzbie energetycznej również znajdują się metale ciężkie a masa używana do współspalania emituje toksyczne i niebezpieczne dla ludzi środowiska i klimatu emisje furanów i dioksyn.

 

SPRZEDAŻ GRANULATU Z ODPADÓW POŚCIEKOWYCH W SEKTOR ROLNO OGRODNICZY

 

Kolejnym absurdem jest dopuszczenie do suszenia osadów ściekowych, wzbogacania ich w związki  mineralne, granulacja i sprzedaż w sektor ogrodnictwa, gdyż nie odseparowane metale ciężkie będą zbierały swoje żniwo trując ludzi , zwierzęta  zatruwając wody gruntowe bez żadnych konsekwencji dla tych którzy wymyślili ten proceder. Borykamy się z efektem cywilizacji mając dylemat czy składować zakopując je w lagunach czy suszyć i spalać ( suszenie 1 T/M tj. ok 27 PLN )

uwzględniając przy tym utylizację odpadów tego procesu na którą nie ma skutecznego rozwiązania. Proponowana instalacja opisana w projektu N.E.T Solutions rozwiązuje problem mokrych odpadów pościekowych bez konieczności osuszania, niweluje powstałe z nich laguny w metodzie bez odpadowej jako mobilne rozwiązanie problemu.

 

 OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW A  OSADY ŚCIEKOWE 

 

Od lat jest to segment rynku, borykający się z problemem zagospodarowania osadów po ściekowych. Głównym celem oczyszczania ścieków jest ochrona wód powierzchniowych. Proces oczyszczania ścieków składa się z wielu jednostkowych metod zachodzących na różnych obiektach i w różnych urządzeniach. Do najważniejszych procesów zalicza się : sedymentację zawiesin, sorpcję, utlenienie chemiczne, utlenienie biologiczne, mineralizowanie substancji organicznej. Produkty z tych procesów składają się na osady po ściekowe i nie mogą być użyte w sektorach rolnictwa, sektora energetycznego ( spalanie ) oraz do zasilania wierzby energetycznej (współspalanie)  oraz innych roślin przeznaczonych do tego celu. 

Osady ściekowe - organiczno mineralna materia wyodrębniona ze ścieków w trakcie ich oczyszczania. W świetle ograniczeń związanych z przyrodniczym zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych wynikających z przepisów prawnych oraz brakiem potencjalnych obszarów do ewentualnego ich zastosowania, termiczna utylizacja osadów to sektor coraz większego zainteresowania.

 

METODY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

 

Do metod termicznego unieszkodliwiania osadów zalicza się spalanie, współspalanie oraz tzw. metody alternatywne. Wprowadzenie takiej termicznej obróbki osadów nie jest przyjazne dla środowiska gdyż spalanie i współspalanie tej materii pozostawia toksyczną emisję dymu oraz toksyczne popioły bez pomysłu na ich zagospodarowanie. Niestety znane obecnie technologie nie radzą sobie  z zagospodarowaniem tej toksycznej materii tym samym ustawodawcy dostosowują rozwiązania ustawowe wbrew temu co służy ochronie środowiska i klimatu. Takim przykładem jest ustawa sprzed kilku lat, która zezwalała na wprowadzenie szlamu po ściekowego w sektor rolniczy. Po dwóch latach w ziarnach zbóż oraz bylinach zostały wykryte metale ciężkie co spowodowało ograniczenie tej ustawy do sektora tylko energetycznego czyli zasilanie do glebowe osadami ściekowymi wierzby energetycznej.

OSADY ŚCIEKOWE

  WYSYPISKA ŚMIECI - SZKODLIWE WYZIEWY GAZÓW W TYM CO2, ORAZ   ZANIECZYSZCZENIE WÓD GRUNTOWYCH  

 

Głównym problemem wszelkich składowisk jest brak skutecznej ochrony przed zatruwaniem środowiska. Zatruwanie odbywa się poprzez emisję wprost do atmosfery wyziewów substancji zawartych wewnątrz. Zanieczyszczenia gruntu związane jest z wprowadzeniem do cieków wodnych poprzez przesączanie się wód opadowych przez odpady na składowisku wprost do gruntu. Procesy gnilne zachodzące wewnątrz oraz podwyższona temperatura jest sprzyjającym środowiskiem dla grzybów, insektów, które w bezpośredniej bliskości naszych domostw są przyczyną wielu groźnych chorób.  Z badań przeprowadzanych przez WHO ( Światowa Organizacja Zdrowia ) od kilkunastu lat z zauważono zwiększenie przypadków chorób, które zostały zaszeregowane jako posiadające czynnik nieokreślony i nie znany dzisiejszej medycynie jako mutacja patogenów w chorobach w wyniku której notowane są coraz częściej nie rozpoznane diagnozy  przyczyny zgonów. 

 

  PROBLEM WYSYPISK ŚMIECI W DUŻYCH AGLOMERACJACH - ZAGROŻENIA PANDEMIĄ  

 

WHO bije na alarm ponieważ wysypiska śmieci z nie zidentyfikowanym strumieniem odpadów w przeciągu 15 lat przybliżyły się do naszych domostw. Rozrastające się aglomeracje stoją przed ogromnym problemem zagrażającej nam pandemii. Rządy państw starają się przeciwstawiać rozprzestrzenianiu się pandemii, ale są to z reguły działania doraźne, często niewystarczające. Wiąże się to np. z nakładami finansowymi, jak i z niemożliwością zahamowania migracji ludności. W krajach tzw. trzeciego świata przy braku kontroli medycznej rozprzestrzenianie się zmutowanych patogenów chorób może przyjąć nie wyobrażalne skutki. Zanieczyszczone poprzez wysypiska śmieci akweny oraz cieki wodne zasilane przez przesączające się wody opadowe zagrażają w takim samym stopniu populacji krajów wysokorozwiniętych.

Wspomniane wcześniej wyziewy szkodliwych gazów jak również CO2 oraz nasilająca się migracja do krajów wysokorozwiniętych może spowodować niewyobrażalne skutki w zakresie zdiagnozowania i skutecznego leczenia. Należy zauważyć, że patogeny chorobotwórcze dotyczą bakterii oraz wirusów. 

 

 SKŁADOWISKA ODPADÓW JAKO NADAL WYGODNE A ZARAZEM NIE     ODPOWIEDZIALNE POSTĘPOWANIE WŁADZ OD NAJNIŻSZYCH SZCZEBLI PO   USTAWODAWCÓW 

 

Przed wstąpieniem do Unii Europejskiej w Polsce jak i w wielu krajach na świecie składowiska były czymś normalnym i akceptowalnym w naszej przestrzeni. Z czasem gdy firmy energetyczne dostrzegły potencjał w segregowanych odpadach, które ustawodawcy określili jako PRE RDF zaczęła się dewastacja, zatruwanie środowiska oraz klimatu przez wszystkie państwa borykające się z problemem składowisk. 

Metoda spalania odpadów komunalnych i sortowanych stała się najpopularniejszą praktyką pozbawiania się problemu. Szumnie nazwana termicznym przekształcaniem odpadów co skutkowało niewłaściwemu rozporządzaniu pieniędzmi przez UE oraz różne fundusze, które inwestując w te metody były wprowadzane nie jednokrotnie w błąd, gdyż opisana metoda nie pokazywała skutków , których szkodliwa emisja oraz powstałe toksyczne popioły dają większe skażenie dla środowiska oraz wpływają negatywnie na klimat. 

PRZEKSZTAŁCANIE TERMICZNE - TYLKO EFEKT FINANSOWY

 

Jakakolwiek znana metoda przekształcania termicznego ma jedynie cel finansowy, który sprawnie opisany w biznes planach daje złoty kluczyk do uzyskania finansowania z różnych instytucji, które w większości nie znają się na wskazanej w nich metodzie, gdyż w sferze finansowej musi się jedynie zgadzać ostateczny wynik księgowy. 

Prezydent RP - Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo Ochrony Środowiska ( przepis z dnia 23 lipca 2015 o zmianie ustawy ), która ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony ludzi i środowiska przez wdrożenie odpowiednich systemów i procedur służących zarządzaniu i kontroli zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi. Zmiana ustawy podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nałoży odpowiedzialność na wytwórców odpadów ( właścicieli ) i to na nich będzie spoczywał obowiązek skutecznego unieszkodliwienia odpadów, które produkują bądź nimi zarządzają.

WYSYPISKA ŚMIECI

         

       Toksyczność dwutlenku węgla oraz wpływ na człowieka 

 Graniczne stężenia: 

 

0,04% - Naturalne stężenie w powietrzu atmosferycznym,

2,0% - Przyspieszenie oddechu o 50%, trudności z oddychaniem,  osłabienie systemu nerwowego, zaburzenie widzenia

3,0% - Maksymalny czas wystawienia na działanie to 10min. 100% wzrost szybkości oddechu, zmęczenie i szum w uszach

5,0% - Przyspieszenie oddechu o 300%, mogą wystąpić nudności i bóle głowy po około 1h od czasu wystawienia na działanie (zakres  jeszcze tolerowany przez większość osób), wartości wyższe mogą skutkować nowotworem nerek, płuc wadami serca oraz układu kostnego w tym bólem i zapaleniem stawów.

8,0% - Granica krótkotrwałego wystawienia na działanie - zawroty głowy.

8,0-10% - Bóle głowy po ok. 10-15 min łzawienie oczu, wzrost ciśnienia    krwi, wysoki puls, pobudzenie, nudności, osoby mniej odporne na działanie – powoduje śmierć.

10-18% - Po kilku minutach mrowienie, szok, gwałtowne skoki ciśnienia.

18,-20% -Symptomy podobne do apopleksji.

 

WPŁYW EMISJI A UKRYTE CHOROBY

 

Choroba Vaqueza charakteryzuje się bardzo wysokim, znacznie przekraczającym normy poziomem erytrocytów, hemoglobiny oraz znacznym wzrostem objętości krwi. Prawdopodobnie wskutek mutacji genetycznej układ krwiotwórczy szpiku kostnego nadmiernie się rozrasta, co w konsekwencji prowadzi do zaburzenia pracy serca,nadciśnienia tętniczego . Jednocześnie znacznie zwiększa krzepliwość krwi oraz podnosi ryzyko wystąpienie zakrzepów. Schorzenie może rozwinąć się w w każdym wieku jednak najczęściej rozpoznawalne jest u osób starszych.

 

 U chorych schorzenie, nawet latami, może przebiegać bez objawowo. 

 

 

 

 EMISJA FURANÓW I DIOKSYN ORAZ NOX , MP10. MP2,5 

 

W procesie termicznej obróbki odpadów zmieszanych w tym z PRE RDF w celu polepszenia sprawności energetycznej co ma miejsce w spalarniach , cementowniach oraz w piecach elektrociepłowni. Obecnie stosowane technologie emitują toksyny, lotne cząsteczki PM 10 , PM 2,5 zwane aerozolem smogu, które mogą przeniknąć wprost do krwi, NOx, dioksyny i furany wprost do środowiska jako jedne z największych trucizn naszej cywilizacji. W procesie tradycyjnego spalania lub współspalania np. z paliwami stałymi spala się tworzywa sztuczne, gumę itp. a emisja wzrasta ponad stukrotnie, wytwarzając toksyczne i skażone chemicznie popioły bez pomysłu na dalsze i skuteczne ich zutylizowanie.

 

   NIEBEZPIECZNE PRAKTYKI W CIENIU DUŻYCH PIENIĘDZY   

 

Bardzo często w cementowniach uprawia się proceder mieszania popiołu z cementem nie zważając na konsekwencje szkodliwości dla człowieka. Jedyny sposób a właściwie proceder, który jest stosowany przez producentów toksycznych popiołów jest mieszanie go z betonem i jako skuwki zatapiane w ołowiu wędrują do nieczynnych sztolni. Taki proceder również uprawiają niektóre spalarnie plazmowe w europie zachodniej uważane dotąd za najczystsze technologię pozbywania się odpadów. W procesie tradycyjnego spalania węgla lub współspalania z szeroko dostępnymi mułami węglowymi z osadników powstaje tak szeroko manifestowany smog a współspalaniu z biomasą spala również się tworzywa sztuczne typu RDF  (gumę, plastiki, PPE i PE oraz niekontrolowana w tym strumieniu PCV ) itp.  Dopuszczalne normy nie są przestrzegane i w wielu przypadkach emisja jest zaniżana ponad stukrotnie. W efekcie czego kominowe wyziewy oraz wytwarzanie toksycznych i skażonych chemicznie popiołów produkowane jest przez ciepłownie, elektrociepłownie oraz cementownie  bez pomysłu na dalsze i skuteczne ich zutylizowanie.   

EMISJA CO2

NANO ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES SOLUTIONS

( N.E.T Solutions )

Bezodpadowa utylizacja niebezpiecznych 

i toksycznych struktur materii

POSTRZEGANIE GLOBALNEGO PROBLEMU ODPADÓW W KONTEKŚCIE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA I KLIMATU NA ZIEMI.

Projekt N.E.T. Solutions z wykorzystaniem innowacyjnej technologii wpisuje się w obecne potrzeby jakie nakłada na NAS rynek oraz polityka gospodarki odpadami. wymogi, którym już potrafimy sprostać, oczekiwania, które możemy już spełnić przywiodły nas do tego momentu w którym zastosowanie omawianej technologii jest wyjściem na przeciw niszy jaka została utworzona przez cywilizację. Zatem niezwłocznie należy zagospodarować tą przestrzeń nie tylko ze względu opłacalności finansowej ale przede wszystkim w celu sprostania oczekiwań światowych instytucji z dziedziny ochrony środowiska oraz ochrony klimatu ale przede wszystkim nas , którzy z niego korzystamy pozostawiając po sobie czyste i przyjazne środowisko. Czas jednak działa na naszą nie korzyść dlatego celem N.E.T Solutions jest doprowadzenie do budowy najnowocześniejszej w Polsce i na Świecie BEZODPADOWEJ INSTALACJI do utylizacji odpadów komunalnych osadów ściekowych , popiołów toksycznych , ciężkiej chemii, mułów kopalnianych, odpadów medycznych i uzyskania z niej energii elektrycznej jako produktu ubocznego, skały wertyfikacyjnej i w separowanych z niej metali kolorowych.

Znane nam dotąd technologie do termicznego przekształcania odpadów mają tą samą wadę. Nie mogą sobie skutecznie poradzić z odpadami poprocesowymi takimi jak toksyczne popioły lotne , żużle oraz emisję kominową w postaci toksycznych spali zawierających Dioksyny i Furany. Odpady niewłaściwie przekształcone metodą termiczną niosą za sobą gorsze skutki dla Środowiska oraz Klimatu jak ich składowanie . Omawiana technologia na podstawie której skonstruowano pierwszą na świecie innowacyjną , bezkominową i bez odpadową instalację, która ze znanych nam dotąd metod jako jedyna likwiduje te wszystkie wady którymi są :

Badania i obserwacje wykazały , że pewnych granicznych temperaturach oraz w specyficznie wywołanym środowisku chemicznym w Naszej instalacji przetwarzana materia organiczna występuję w postaci dwuatomowych prostych związków chemicznych zawierających głownie cząsteczki dwutlenku węgla i wodoru zaś elementy ceramiczne występują w stanie stopionym. W tych warunkach proces utylizacji odpadów przebiega w sposób ekologiczny i zgodny z nomenklaturą słowa. Zastosowana technologia w przeciwieństwie do obecnych metod spalania nie zużywa tlenu z powietrza, gdyż powstaje on wyniku rozpadu molekularnego czynników zawartych w odpadach komunalnych z uwodnionymi osadami ściekowymi ( dotyczy każdej materii ).  Powoduje to  wykluczenie emisji  NOx praktycznie do zera ponieważ w procesie nie jest zaangażowany azot pochodzący z powietrza tylko azot pochodzący wyłącznie z zawartości odpadów osadów ściekowych.  

ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z OBECNIE STOSOWANYCH TECHNOLOGII UTYLIZACJI ORAZ SPOSOBÓW

SKŁADOWANIA ODPADÓW NA ŚWIECIE

Niszczenie toksycznej materii

w nanotechnologii

Trashed Trailer

 

Academy Adward ®Winner

Jeremy Irons

 

PROJEKT N.E.T. SOLUTIONS OPARTY NA PIERWSZEJ NA ŚWIECIE PRZEŁOMOWEJ TECHNOLOGII, GOTOWY DO MASOWEJ IMPLEMENTACJI W RYNKI GOSPODARKI ODPADAMI BEZKOMINOWEJ I BEZODPADOWEJ INSTALACJI DO NISZCZENIA WSZELKIEJ MATERII

EMISJA CO2
Emisja furanów i dioksyn oraz NOx , MP10. MP2,5 przy termicznym przekształcaniu PRE RDF
WĘGIEL BRUNATNY
Węgiel brunatny jako skamielina powinna przeleżeć pod ziemią jeszcze 500 lat w przeciwnym wypadku wydobycie w celu jego spalenia powoduje szkodliwą emisję dla  środowiska i klimatu na ziemi.
MUŁY KOPALNIANE
Muły kopalniane z procesów po wydobywczych
WYSYPISKA ŚMIECI
Wysypiska śmieci - szkodliwe wyziewy gazów w tym CO2, oraz zanieczyszczenie wód gruntowych
ODPADY MEDYCZNE
Muły kopalniane z procesów po wydobywczych
LAGUNY
RIPOKI - Laguny jako sarkofagi dla przyszłych pokoleń
OSADY ŚCIEKOWE
Oczyszczalnie ścieków a  osady ściekowe 700.000 TM / s.m. tj. ponad milion ton uwodnionych osadów rocznie
CHEMIA CIĘŻKA
Ciężka chemia - żywice , lakiery, fenole leki oraz odpady medyczne, poszpitalne, środki ochrony roślin , pestycydy, odpady poubojowe, oraz toksyczny ptasi obornik.
AKWENY MORSKIE
Chemiczna bomba zegarowa tykająca w Bałtyku. Brak informacji o zagrożeniu, które czyha w głębinach basenu morza bałtyckiego od czasu II wojny światowej- może skutkować katastrofą skażenia porównywalną do Czarnobyla

TECHNOLOGIA WPISANA W B.A.T. ( BEST AVAILABLE TECHNIQE ) A ASPEKTY EKOLOGICZNE

Ewenementem technologii jest uzyskiwanie energii nie tylko z substancji organicznych zawartych w odpadach komunalnych i osadach ściekowych ale także z wody w nich zawartej. Rozkład wody na tlen i wodór i przede wszystkim jego ustabilizowanie czyni technologię najbardziej efektywną energetycznie spośród obecnie znanych nam i stosowanych metod. Destrukcja materii -osadów ściekowych , popiołów toksycznych ,ciężkiej chemii, mułów kopalnianych, odpadów medycznych, przeterminowanych gazów bojowych, skutecznej redukcji masy materiałów napromieniowanych w Polsce, Europie i na Świecie .

Przedstawiamy innowacyjny sposób niszczenia wszelkiego rodzaju odpadów organicznych , komunalnych , odpadów po ściekowych, niebezpiecznych takie jak : przeterminowane pestycydy używane do ochrony roślin, farby, lakiery, rozpuszczalniki, żywice, ługi, poprodukcyjne toksyny zawarte w mułach kopalnianych, przeterminowane leki, odpady poszpitalne , wojskowe takie jak gazy bojowe zalegające w magazynach czy te zatopione na dnie Bałtyku. przyroda udostępniła nam pierwotne powszechnie dostępnie nośniki energii jakimi są węgiel i wodór. Obecnie nasz cywilizacja żyje jeszcze w erze węgla. W skali całego świata ponad 90% energii wytwarza się właśnie z węgla i związków pochodnych dostępnych dziś dla człowieka.

Przedstawiony Państwu proces nie jest procesem spalania i w sposób zasadniczy różni się od niego , gdyż w procesie spalania najważniejsze są m.in. wartość opałowa i temperatura zapłonu paliwa ( wsadu ) temperatura spalania wsadu ustala się przy tym samoistnie w sposób przyrodniczy. W opisywanej Państwu instalacji wartość opałowa przekształconego materiału odpadowego ani też temperatura jego zapłonu nie grają żadnej roli ponieważ my decydujemy o pożądanej temperaturze procesu a potem proces ten się przeprowadza. Poprzez dodanie czynników zewnętrznych m.in. wody zmienia się chemię procesu co nie jest możliwe ani w procesach spalania ani plazmotronach ani w pirolizie w którym to procesie nie można uzyskać jednorodnego i stabilnego chemicznie gazu gdyż ani temperatura ani sam proces nie stwarza warunków aby to osiągnąć. 

Zaprezentowana Państwu pierwsza na świecie bezodpadowa i bezkominowa technologia niszczenia wszelkich odpadów niebezpiecznych, toksycznych , osadów ściekowych , odpadów kopalnianych w postaci mułów po procesowych wraz z możliwością separacji i odzysku zawartych tam metali szlachetnych. Technologia ta przede wszystkim likwiduje wszystkie wady które występują w innych , znanych nam procesach termicznego Przekształcania odpadów.. Technologia zastosowana w projekcie N.E.T Solutions w którym przedstawiamy sposób implementacji i wykorzystanie jej do przekształcania wszelkiej materii bądź jej znacznej redukcji w odpadach napromieniowanych oraz odpadach po procesowych jest gotowa do zastosowania na skalę przemysłową. Bezpieczeństwo energetyczne Polski, europy oraz innych krajów na świecie o porównywalnych zasobach kopalin i innych nośników energetycznych wymaga zapewnienia dostaw odpowiednich dostaw energii elektrycznej po rozsądnych cenach przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska . 

Destrukcja materii już na poziomie cząsteczkowym

Syntezowanie czystego gazu z procesu rozpadu materii

Zmiany klimatyczne są zarzewiem konfliktów zbrojnych skoncentrowanych nad utrzymaniem kontroli nad obszarami bogatymi w zasoby takie jak : czysta woda, zdrowa żywność czyste powietrze. Prawidłowa polityka, która jest gwarantem spokoju w regionie jest skuteczna , wtedy gdy społeczność odczuwa stabilizację i dostęp do bogactw regionu. Takim bogactwem coraz częściej jest woda. Brak tego ma bezpośredni wpływ na destabilizację danego regionu, nasila rozwarstwienie społeczne co daje początek rozpalaniu konfliktów między ludźmi a przejawiające różnice społeczne w różnych aspektach życia oraz bezsilność wzmaga frustrację. Nawet umiejętna polityka, która jest gwarantem spokoju w regionie zostaje bezsilna w obliczu zaniedbań środowiskowych. Niestety , ludzkość i brak konsekwencji doprowadziła do tego, że pogłębiana przez lata arogancja dla środowiska naturalnego oraz brak jakiejkolwiek współpracy z nim, doprowadziła całą ludzkość do końca drogi którą zmierzamy. To My za to odpowiadamy. To my bezmyślnie popieramy politykę rabunkową , akceptujemy Firmy , które rabują środowisko i trują za naszym przyzwoleniem. Czas powiedzieć „Sprawdzam.” Konsekwencje Klimatyczne przy których topnieją lodowce, największe zasoby słodkiej wody znikają a spływające wody do oceanów maja ogromny wpływ na ich chemię oraz na orbitę ziemi. Świat naukowy jednak milczy. Jak długo będziemy oszukiwani ? Poprzez zaniżane parametry szkodliwych substancji w środowisku.

WIEK KONSEKWENCJI MA LUDZKĄ TWARZ

NIESTABILNE REGIONY

Podwyższanie się wód , oraz coraz częstsze susze są zarzewiem konfliktów, wpływ na destabilizacji w różnych regionach co już obserwujemy. Brak żywności i wody oraz nasilające się konflikty powodują dalszy nurt migracji na północ europy. Ludzie zdesperowani są dobrym narybkiem dla ISIS. Mamieni obiecankami ku lepszemu życiu przyjmują ich warunki. ISIS wykorzystuje to do własnych celów ,które mają strategię kontrolować wodę bo wtedy kontrolują cały region. Każdy taki Kryzys może odbić się dla wielu gospodarek i stać się nasileniem o podłożu politycznym. Ze względu na zmiany Klimatyczne i środowiskowe biedniejsze państwa staną się nieprzewidywalne. Tarcia społeczne, destabilizacja oraz konflikty z sąsiadami będą mieć wpływ na niepokoje społeczne w różnych częściach świata. Zmiany Klimatyczne są już postrzegane na niespotykaną skalę . Wpływają na rynki świata o biedniejszych zasobach. Z powodu suszy albo powodzi wpływają destabilizująco na ryki importowe z powodu wysokich cen narzuconych przez bogate kraje. Tej polityki był chaos w wyniku którego powstał ruch Arabska Wiosna. Przez kilka pokoleń nie widzieliśmy przyczyn - ale to już przeszłość. Dzisiaj zanieczyszczenie środowiska i klimatu mające ogromny wpływ na gospodarki oraz rynki finansowe rodzą przyczyny wielu konfliktów. Dynastia Majów  nie upadła za przyczyną zbrojną lecz za przyczyną zmian klimatycznych, które miały miejsce w tamtym czasie wywierając ogromny wpływ na cały region. 

UBÓSTWO

O klimacie wiemy wszystko- ale czy naprawdę ? Region SAHEL – region Suszy. – Migracja – Strefy Konfliktu. Wszystko to na obszarze rolnym, który się kurczy , co przyśpiesza podziały. Tworzą się rebelie utrudniające życie zwykłych ludzi. Np. ECO-System jeziora CZAD żywi 30 mln. ludzi… Obszar powierzchni jeziora CZAD skurczył się w ostatnich latach o ponad 85 %. W Południowej Afryce występuje coraz mniej opadów co powoduje wzrost destabilizacji . To wykorzystują bogate kraje a to znaczy że jesteśmy na prostej drodze do Kolonializmu. Żyzne i bogate w minerały gleby są dobrym kąskiem dla Państw o mocnych gospodarkach, które najbardziej są winne temu że takie regiony ubożeją. Teraz przy takiej gospodarce staja się właścicielami intratnych terenów gdyż wolą niestabilność w Afryce niż niestabilność siebie. Takich regionów jest na świecie wiele, które są grabione ze swoich bogactw najczęściej za żywność wątpliwej jakości. Woda i żywność jest największym bogactwem. Ale gdy zostawimy problemy tych ludzi i całych zubożałych regionów samym sobie to skutek będzie porażający. Nie radząc sobie z tymi problemami ludzie zachowają się jak ich przodkowie myśląc o masowej migracji co może dać nowy porządek świata jak już to miało miejsce w naszej historii. Opowiadającej o wielkiej wędrówce ludów.

MIGRACJA - SKUTKI

Kraje wysoko uprzemysłowione, które odpowiadają za rabunkowy przemysł energetyczny na bazie kopalin przyczyniły się do ocieplenia Klimatu ucierpię na końcu. Niektóre scenariusze przewidują migracje całych narodów na wskutek czego utracą swoja tożsamość. Tu może istnieć kolejny konflikt na podłożu kulturowo- religijnym. Znanymi  pojęciami  jest  pojęcie Uchodźca Ekonomiczny, Uchodźca Wojenny ale nie znaną nazwą  jest  Uchodźca Klimatyczny, który łączy w sobie oba te zjawiska. To może być kulturowo bardzo niebezpieczne zjawisko. To dzisiaj mamy szanse uzdrowić kreślone przez specjalistów schematy a wychodząc na przeciw Ochronie Środowiska udowodnimy swoją odpowiedzialność, którą powzięto  na szczycie klimatycznym w Paryżu. Ubóstwo regionów Afryki oraz Ameryki południowej zmusza ludzi do wycinki lasów deszczowych odpowiedzialnych za klimat. „To jest rabunek dziedzictwa” , tak przynajmniej szumie krzyczą ekolodzy a rządzący nie dają tym ludziom nic w zamian. Instytucje  zakładają Parki Narodowe oraz enklawy a tubylcom pozostawiają jedynie „ łabędzi śpiew” To jest jeden z powodów frustracji , który przyczynia się do powzięcia decyzji o migracji w inne regiony swojego kraju, oraz w inne regiony świata powodując przy tym problem religijno - kulturowy z  którym właśnie teraz mierzy się Europa, nadrabiając swoją poprawnością polityczną zaniedbanie trwające całe dekady 20 wieku. Na takie półśrodki Świat nie ma czasu. Teraz ten proces należy jak najszybciej zacząć odwracać.

UPADEK

Coraz mniej czystego powietrza , coraz mniej nieskażonej ziemi, mniej czystej wody powoduje nasilające niezadowolenia społeczne. Mamy już gotowe rozwiązania aby to zmienić. Teraz możemy realnie, wykorzystując wiedzę o ochronie środowiska i o zagrożeniach skutecznie niszczyć to co zostało wytworzone przez cywilizację . Odpady, toksyczne emisje, wysypiska sięgające kilku pięter , tych zasobów nazbierało się nam , aż nad to. Skuteczne i bezodpadowe zniszczenie zalegającej materii da nam szansę wpłynąć na poprawę jakości i czystości środowiska oraz na jakość życia, tym samym zapobiegając nawarstwiającym się problemów klimatycznych o których państwu tu wspomnieliśmy. Uzdrawiając gospodarki krajów wysokorozwiniętych, które najbardziej przyczyniły się do zmian klimatycznych, powodujących zaniedbania w prowadzonej przez siebie tzw. Gospodarce rabunkowej i tych krajów pozostawionych samym sobie, bez dostępu do technologii a jedynie sprzedając im dobra wykonane z trudno destrukcyjnej materii, powinni wykazać się tym, że zrozumieją swoje błędy a zmiany na lepsze będą realne bardziej niż kiedykolwiek przedtem i może to właśnie my, dzisiaj jesteśmy tu po to, aby zacząć odwracać proces degradacji środowiska oraz klimatu na ziemi zmieniając dzisiejsze myślenie ludzkości - dla następnych pokoleń  .

NASZE ZASOBY JUŻ SIĘ KOŃCZĄ

Myślenie nieliniowe staje się nieprzewidywalne bo myślenie liniowe stało się zbyt konserwatywne. Tempo nawarstwiania się problemów stało się większe niż jego rozwiązywanie. Coraz intensywniej w spór wchodzą kraje posiadające broń masowej zagłady. Wystarczy mały wykwit chaosu a konflikt może stać się globalnym dotyczącym nas wszystkich . To nasza cywilizacja przyczyniła się do powstania problemów, z przymrużeniem oka Rządzących. Odwrócenie tego procesu może być najtrudniejsze w dziejach ludzkości bo to my odpowiadamy za zatrucie środowiska. Trując je, wpływamy na Klimat. Teraz musimy zrobić wszystko aby dążyć do radykalnej redukcji zanieczyszczeń naprawiając zaniechania. Niezależność Energetyczna to marzenie każdego kraju. Ale teraz to jedyna okazja do wdrożenia alternatywnych źródeł pozyskiwania energii.Dzisiaj mamy na rynku wiele instalacji do pozyskiwania energii ale musimy dokonać najlepszego wyboru, takiej , która wyprzedza obecnie przestarzałe technologie, na alternatywne o wysokiej sprawności energetycznej pracującej w Kogeneracji . Musimy wykorzystać technologie, które już są i które tu prezentujemy, potrafiące skutecznie zutylizować to co wytworzyła nam cywilizacja i tym samym dać nadzieję na lepsze jutro przyszłym pokoleniom bo czeka nas długi proces zwrotu szacunku dla ZIEMI, co jest naszym obowiązkiem do spełnienia. W obliczu zanieczyszczenia i destrukcji środowiska nieprzemyślaną działalnością człowieka jesteśmy to winni Ziemi bo jest to nasz dom ...

„ CI, CO MAJĄ NAJWIĘCEJ DO STRACENIA CZYNIĄ NAJMNIEJ ABY TEMU ZAPOBIEGAĆ ”

Niestety, te często wykorzystywane technologie są przestarzałe i nie spełniają oczekiwań i poziomu emisji i bezpieczeństwa energetycznego. Opisywaną i proponowaną przez nas technologię można bez wątpienia zaliczać do segmentu bez emisyjnej technologii, spełniającej wymogi Zrównoważonego Rozwoju, przyjętego na Szczycie Klimatycznym w Paryżu, co pozwala nam skutecznie konkurować na wszystkich rynkach , gdyż nie ma odpowiednika, który by przy udziale Nano-technologii skutecznie i bezpiecznie dla środowiska utylizował wszelką szkodliwą materię pochodzącą z nieprzemyślanej działalności człowieka, ingerując w rozbicie struktury materii już na poziomie pojedynczych molekuł. W odniesieniu do minionego szczytu klimatycznego przed takimi krajami jak Polska stają teraz ogromne wyzwania i możliwości do wykorzystania danej szansy dla polityki Zrównoważonego Rozwoju by stać się pionierem tych zmian w kontekście globalnych nierówności klimatycznych. Projekt i opisana w nim technologia jest już gotowa do produkcji i do implementowania w Polską gospodarkę oraz inne gospodarki na całym świecie. Przede wszystkim spełnia oczekiwania uczestników ostatniego Szczytu Klimatycznego na którym to powzięto decyzję o pełnej odpowiedzialności za Środowisko i Klimat na Ziemi. To stało się przyczynkiem do zrobienia milowego kroku w tym słusznym dla nas i oczekiwanym przez wszystkie kraje kierunku. Dzięki temu Ochrona Środowiska i Klimatu staje się możliwa bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Implementacja globalna technologii w sektory odpadów wpłynie niewątpliwie na poprawę Ochrony Środowiska, jakości naszego życia, przyszłych pokoleń oraz zapoczątkuje przywracanie szacunku dla Ziemi oraz Klimatu.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA I KLIMATU NA ZIEMI ORAZ TO CZEGO NIE MOŻEMY ZOSTAWIĆ DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

Wykorzystanie potencjału energetycznego z węgla i związków chemicznych jemu podobnych związane jest z emisją do atmosfery i środowiska wielu substancji szkodliwych. Ludzkość zaczyna dopiero wkraczać w erę wodoru jako powszechnie stosowanego paliwa. Wykorzystanie tego nośnika nie jest związane z jakąkolwiek emisją ponieważ sam wodór ma cechy odnawialnego źródła energii. Obecnie wytwarzanie wodoru jest jeszcze drogie i skomplikowane technologicznie jednak sprawa wygląda zupełnie inaczej jeśli wodór powstaje jako produkt uboczny w procesie rozpadu odpadów na najmniejsze cząstki materii pochodzenia zarówno przemysłowego jak i biologicznego zachodzącego w temperaturach maksymalnie od 1400 do 2000 stopni Celsjusza w których to nie istnieją już żadne związki chemiczne. W tej temperaturze odpadowa materia organiczna występuje w postaci mieszaniny gorących atomów tworzących strumień wysokotemperaturowego gazu.

Niestabilność chemiczna gazu pirolitycznego skutkuje tym, że spalany w agregacie czy w palnikach grzewczych pozostawia związki niebezpieczne , które uwalniane są do środowiska bezpośrednio bądź poprzez układy wydechowe agregatów prądotwórczych - dlatego te instalacje są instalacjami odpadowymi, które w większym lub mniejszym stopniu zatruwają środowisko emitując związki toksyczne w postaci dioksyn i furanów w które powodują zjawisko kwaśnych deszczy.

W przedstawianej Państwu technologii do niszczenia odpadów końcowymi produktami procesu są : Czysty syntetycznie gaz - wodór otrzymywany podczas reakcji, ustabilizowany jest wykorzystany w ogniwie wodorowym stając się paliwem wodorowym, które zostaje  przekształcone w energię elektryczną i cieplną o dużej sprawności energetycznej. Skała wetryfikacyjna wolna od metali ciężkich oraz toksyn zdefiniowana analizą ( wg. kodu odpadu utracenia właściwości odpadu a nabyciem właściwości produktu ) może być używana z powodzeniem np. w branży budowlanej.

NADSZEDŁ CZAS REAKCJI NA ROZWIĄZANIE PIĘTRZONYCH PROBLEMÓW NASZEGO ZANIECHANIA 

ZMIANY KLIMATYCZNE A ICH WPŁYW NA DESTABILIZACJĘ W UBOGICH REGIONACH ŚWIATA.

MIGRACJA JAKO NASTĘPSTWO RABUNKOWEJ POLITYKI KRAJÓW WYSOKOROZWINIĘTYCH

EPOKA KAMIENIA ŁUPANEGO NIE SKOŃCZYŁA SIĘ DLATEGO ŻE ZABRAKŁO KAMIENIA ALE DLATEGO, ŻE CZŁOWIEK ZACZĄŁ MYŚLEĆ W INNYCH, ALTERNATYWNYCH DLA SIEBIE KATEGORIACH

EGZYSTENCJA KAŻDEJ CYWILIZACJI UZALEŻNIONA JEST OD NIESKAŻONYCH ZASOBÓW NATURALNYCH

Potencjał energetyczny w zasobach naturalnych

Ustabilizowanie syn-gazu w procesie rozpadu materii

„Choć nikt nie może cofnąć się w czasie i zmienić początku na zupełnie inny, to każdy może zacząć dziś tworzyć całkiem nowe zakończenie”

Carl Bard

►obecność wysoko toksycznych żużli i popiołów lotnych

►konieczność stosowania kosztownych technologii doczyszczających spaliny

►obecność toksycznych spalin zawierających dioksyny i furany

►konieczność składowania odpadów z procesów na składowiskach odpadów niebezpiecznych 

    co powoduje wyziewy toksyczne 

NANO ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES SOLUTIONS

( N.E.T Solutions )

Projekt N.E.T. Solutions oparty na pierwszej na świecie przełomowej technologii, gotowy do masowej implementacji w rynki gospodarki opadami bezkominowej i bezodpadowej instalacji do niszczenia wszelkiej materii dla

PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

NISZCZENIE TOKSYCZNEJ MATERII W NANOTECHNOLOGII

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postrzeganie globalnego problemu odpadów w kontekście zagrożenia środowiska i klimatu na ziemi.

Technologia wpisana w B.A.T. ( Best Available Techniqe ) a aspekty ekologiczne

Projekt N.E.T. Solutions z wykorzystaniem innowacyjnej technologii wpisuje się w obecne potrzeby jakie nakłada na NAS rynek oraz polityka gospodarki odpadami. wymogi, którym już potrafimy sprostać, oczekiwania, które możemy już spełnić przywiodły nas do tego momentu w którym zastosowanie omawianej technologii jest wyjściem na przeciw niszy jaka została utworzona przez cywilizację. Zatem niezwłocznie należy zagospodarować tą przestrzeń nie tylko ze względu opłacalności finansowej ale przede wszystkim w celu sprostania oczekiwań światowych instytucji z dziedziny ochrony środowiska oraz ochrony klimatu ale przede wszystkim nas , którzy z niego korzystamy pozostawiając po sobie czyste i przyjazne środowisko. Czas jednak działa na naszą nie korzyść dlatego celem N.E.T Solutions jest doprowadzenie do budowy najnowocześniejszej w Polsce i na Świecie BEZODPADOWEJ INSTALACJI do utylizacji odpadów komunalnych osadów ściekowych , popiołów toksycznych , ciężkiej chemii, mułów kopalnianych, odpadów medycznych i uzyskania z niej energii elektrycznej jako produktu ubocznego, skały wertyfikacyjnej i w separowanych z niej metali kolorowych.

Badania i obserwacje wykazały , że pewnych granicznych temperaturach oraz w specyficznie wywołanym środowisku chemicznym w Naszej instalacji przetwarzana materia organiczna występuję w postaci dwuatomowych prostych związków chemicznych zawierających głownie cząsteczki dwutlenku węgla i wodoru zaś elementy ceramiczne występują w stanie stopionym. W tych warunkach proces utylizacji odpadów przebiega w sposób ekologiczny i zgodny z nomenklaturą słowa. Zastosowana technologia w przeciwieństwie do obecnych metod spalania nie zużywa tlenu z powietrza, gdyż powstaje on wyniku rozpadu molekularnego czynników zawartych w odpadach komunalnych z uwodnionymi osadami ściekowymi ( dotyczy każdej materii ).  Powoduje to  wykluczenie emisji  NOx praktycznie do zera ponieważ w procesie nie jest zaangażowany azot pochodzący z powietrza tylko azot pochodzący wyłącznie z zawartości odpadów osadów ściekowych.  

Znane nam dotąd technologie do termicznego przekształcania odpadów mają tą samą wadę. Nie mogą sobie skutecznie poradzić z odpadami poprocesowymi takimi jak toksyczne popioły lotne , żużle oraz emisję kominową w postaci toksycznych spali zawierających Dioksyny i Furany. Odpady niewłaściwie przekształcone metodą termiczną niosą za sobą gorsze skutki dla Środowiska oraz Klimatu jak ich składowanie .

 

Omawiana technologia na podstawie której skonstruowano pierwszą na świecie innowacyjną , bezkominową i bez odpadową instalację, która ze znanych nam dotąd metod jako jedyna likwiduje te wszystkie wady którymi są :

obecność wysoko toksycznych żużli i popiołów lotnych

konieczność stosowania kosztownych technologii doczyszczających spaliny

obecność toksycznych spalin zawierających dioksyny i furany

konieczność składowania odpadów z procesów na składowiskach odpadów niebezpiecznych 

    co powoduje wyziewy toksyczne 

Ewenementem technologii jest uzyskiwanie energii nie tylko z substancji organicznych zawartych w odpadach komunalnych i osadach ściekowych ale także z wody w nich zawartej. Rozkład wody na tlen i wodór i przede wszystkim jego ustabilizowanie czyni technologię najbardziej efektywną energetycznie spośród obecnie znanych nam i stosowanych metod. Destrukcja materii -osadów ściekowych , popiołów toksycznych ,ciężkiej chemii, mułów kopalnianych, odpadów medycznych, przeterminowanych gazów bojowych, skutecznej redukcji masy materiałów napromieniowanych w Polsce, Europie i na Świecie .

„Choć nikt nie może cofnąć się w czasie i zmienić początku na zupełnie inny, to każdy może zacząć dziś tworzyć całkiem nowe zakończenie”

Carl Bard

Opis zagrożeń płynących z obecnie stosowanych technologii utylizacji oraz sposobów składowania odpadów na świecie

EMISJA CO2

EMISJA CO2

WYSYPISKA ŚMIECI

OSADY ŚCIEKOWE

WĘGIEL BRUNATNY

ODPADY MEDYCZNE

CHEMIA CIĘŻKA

MUŁY KOPALNIANE

LAGUNY

AKWENY MORSKIE

Bezpieczeństwo narodowe, zanieczyszczenia środowiska i klimatu na ziemi oraz to czego nie możemy zostawić dla przyszłych pokoleń

WIEK KONSEKWENCJI MA LUDZKĄ TWARZ

Zmiany klimatyczne są zarzewiem konfliktów zbrojnych skoncentrowanych nad utrzymaniem kontroli nad obszarami bogatymi w zasoby takie jak : czysta woda, zdrowa żywność czyste powietrze. Prawidłowa polityka, która jest gwarantem spokoju w regionie jest skuteczna , gdy wtedy gdy społeczność odczuwa stabilizację i dostęp do bogactw regionu. Takim bogactwem coraz częściej jest woda. Brak tego ma bezpośredni wpływ na destabilizację danego regionu, nasila rozwarstwienie społeczne co daje początek rozpalaniu konfliktów między ludźmi a przejawiające różnice społeczne w różnych aspektach życia oraz bezsilność wzmaga frustrację. Nawet umiejętna polityka, która jest gwarantem spokoju w regionie zostaje bezsilna w obliczu zaniedbań środowiskowych. Niestety , ludzkość i brak konsekwencji doprowadziła do tego, że pogłębiana przez lata arogancja dla środowiska naturalnego oraz brak jakiejkolwiek współpracy z nim, doprowadziła całą ludzkość do końca drogi którą zmierzamy. To My za to odpowiadamy. To my bezmyślnie popieramy politykę rabunkową , akceptujemy Firmy , które rabują środowisko i trują za naszym przyzwoleniem. Czas powiedzieć „Sprawdzam.” Konsekwencje Klimatyczne przy których topnieją lodowce, największe zasoby słodkiej wody znikają a spływające wody do oceanów maja ogromny wpływ na ich chemią oraz na orbitę ziemi. Świat naukowy jednak milczy. Jak długo będziemy oszukiwani ? Poprzez zaniżane parametry szkodliwych substancji w środowisku.

Nadszedł czas reakcji na rozwiązanie piętrzonych problemów naszego zaniechania 

UBÓSTWO

O klimacie wiemy wszystko- ale czy naprawdę? Region SAHEL – region Suszy. – Migracja – Strefy Konfliktu. Wszystko to na obszarze rolnym, który się kurczy , co przyśpiesza podziały. Tworzą się rebelie utrudniające życie zwykłych ludzi. Np. ECO-System jeziora CZAD żywi 30 mln. ludzi… Obszar powierzchni jeziora CZAD skurczył się w ostatnich latach o ponad 85 %. W Południowej Afryce występuje coraz mniej opadów co powoduje wzrost destabilizacji . To wykorzystują bogate kraje a to znaczy że jesteśmy na prostej drodze do Kolonializmu. Żyzne i bogate w minerały gleby są dobrym kąskiem dla Państw o mocnych gospodarkach, które najbardziej są winne temu że takie regiony ubożeją. Teraz przy takiej gospodarce staja się właścicielami intratnych terenów gdyż wolą niestabilność w Afryce niż niestabilność siebie. Takich regionów jest na świecie wiele, które są grabione ze swoich bogactw najczęściej za żywność wątpliwej jakości. Woda i żywność jest największym bogactwem. Ale gdy zostawimy problemy tych ludzi i całych zubożałych regionów samym sobie to skutek będzie porażający. Nie radząc sobie z tymi problemami ludzie zachowają się jak ich przodkowie myśląc o masowej migracji co może dać nowy porządek świata jak już to miało miejsce w naszej historii. Opowiadającej o wielkiej wędrówce ludów.

Zmiany klimatyczne a ich wpływ na destabilizację w ubogich regionach świata.

NIESTABILNE REGIONY

Podwyższanie się wód , oraz coraz częstsze susze są zarzewiem konfliktów, wpływ na destabilizacji w różnych regionach co już obserwujemy. Brak żywności i wody oraz nasilające się konflikty powodują dalszy nurt migracji na północ europy. Ludzie zdesperowani są dobrym narybkiem dla ISIS. Mamieni obiecankami ku lepszemu życiu przyjmują ich warunki. ISIS wykorzystuje to do własnych celów ,które mają strategię kontrolować wodę bo wtedy kontrolują cały region. Każdy taki Kryzys może odbić się dla wielu gospodarek i stać się nasileniem o podłożu politycznym. Ze względu na zmiany Klimatyczne i środowiskowe biedniejsze państwa staną się nieprzewidywalne. Tarcia społeczne, destabilizacja oraz konflikty z sąsiadami będą mieć wpływ na niepokoje społeczne w różnych częściach świata. Zmiany Klimatyczne są już postrzegane na niespotykaną skalę . Wpływają na rynki świata o biedniejszych zasobach. Z powodu suszy albo powodzi wpływają destabilizująco na ryki importowe z powodu wysokich cen narzuconych przez bogate kraje. Tej polityki był chaos w wyniku którego powstał ruch Arabska Wiosna. Przez kilka pokoleń nie widzieliśmy przyczyn - ale to już przeszłość. Dzisiaj zanieczyszczenie środowiska i klimatu mające ogromny wpływ na gospodarki oraz rynki finansowe rodzą przyczyny wielu konfliktów. Dynastia Majów  nie upadła za przyczyną zbrojną lecz za przyczyną zmian klimatycznych, które miały miejsce w tamtym czasie wywierając ogromny wpływ na cały region. 

Migracja jako następstwo rabunkowej polityki krajów wysokorozwiniętych

MIGRACJA - SKUTKI

Kraje wysoko uprzemysłowione, które odpowiadają za rabunkowy przemysł energetyczny na bazie kopalin przyczyniły się do ocieplenia Klimatu ucierpię na końcu. Niektóre scenariusze przewidują migracje całych narodów na wskutek czego utracą swoja tożsamość. Tu może istnieć kolejny konflikt na podłożu kulturowo- religijnym. Znanymi  pojęciami  jest  pojęcie Uchodźca Ekonomiczny, Uchodźca Wojenny ale nie znaną nazwą  jest  Uchodźca Klimatyczny, który łączy w sobie oba te zjawiska. To może być kulturowo bardzo niebezpieczne zjawisko. To dzisiaj mamy szanse uzdrowić kreślone przez specjalistów schematy a wychodząc na przeciw Ochronie Środowiska udowodnimy swoją odpowiedzialność, którą powzięto  na szczycie klimatycznym w Paryżu. Ubóstwo regionów Afryki oraz Ameryki południowej zmusza ludzi do wycinki lasów deszczowych odpowiedzialnych za klimat. „To jest rabunek dziedzictwa” , tak przynajmniej szumie krzyczą ekolodzy a rządzący nie dają tym ludziom nic w zamian. Instytucje  zakładają Parki Narodowe oraz enklawy a tubylcom pozostawiają jedynie „ łabędzi śpiew” To jest jeden z powodów frustracji , który przyczynia się do powzięcia decyzji o migracji w inne regiony swojego kraju, oraz w inne regiony świata powodując przy tym problem religijno - kulturowy z  którym właśnie teraz mierzy się Europa, nadrabiając swoją poprawnością polityczną zaniedbanie trwające całe dekady 20 wieku. Na takie półśrodki Świat nie ma czasu. Teraz ten proces należy jak najszybciej zacząć odwracać.

Epoka kamienia łupanego nie skończyła się dlatego że zabrakło kamienia ale dlatego, że człowiek zaczął myśleć w innych, alternatywnych dla siebie kategoriach

UPADEK

Myślenie nieliniowe staje się nieprzewidywalne bo myślenie liniowe stało się zbyt konserwatywne. Tempo nawarstwiania się problemów stało się większe niż jego rozwiązywanie. Coraz intensywniej w spór wchodzą kraje posiadające broń masowej zagłady. Wystarczy mały wykwit chaosu a konflikt może stać się globalnym dotyczącym nas wszystkich . To nasza cywilizacja przyczyniła się do powstania problemów, z przymrużeniem oka Rządzących. Odwrócenie tego procesu może być najtrudniejsze w dziejach ludzkości bo to my odpowiadamy za zatrucie środowiska. Trując je, wpływamy na Klimat. Teraz musimy zrobić wszystko aby dążyć do radykalnej redukcji zanieczyszczeń naprawiając zaniechania. Niezależność Energetyczna to marzenie każdego kraju. Ale teraz to jedyna okazja do wdrożenia alternatywnych źródeł pozyskiwania energii.Dzisiaj mamy na rynku wiele instalacji do pozyskiwania energii ale musimy dokonać najlepszego wyboru, takiej , która wyprzedza obecnie przestarzałe technologie, na alternatywne o wysokiej sprawności energetycznej pracującej w Kogeneracji . Musimy wykorzystać technologie, które już są i które tu prezentujemy, potrafiące skutecznie zutylizować to co wytworzyła nam cywilizacja i tym samym dać nadzieję na lepsze jutro przyszłym pokoleniom bo czeka nas długi proces zwrotu szacunku dla ZIEMI, co jest naszym obowiązkiem do spełnienia. W obliczu zanieczyszczenia i destrukcji środowiska nieprzemyślaną działalnością człowieka jesteśmy to winni Ziemi bo jest to nasz dom ...

Egzystencja każdej cywilizacji uzależniona jest od nieskażonych zasobów naturalnych

NASZE ZASOBY JUŻ SIĘ KOŃCZĄ

Coraz mniej czystego powietrza , coraz mniej nieskażonej ziemi, mniej czystej wody powoduje nasilające niezadowolenia społeczne. Mamy już gotowe rozwiązania aby to zmienić. Teraz możemy realnie, wykorzystując wiedzę o ochronie środowiska i o zagrożeniach skutecznie niszczyć to co zostało wytworzone przez cywilizację . Odpady, toksyczne emisje, wysypiska sięgające kilku pięter , tych zasobów nazbierało się nam , aż nad to. Skuteczne i bezodpadowe zniszczenie zalegającej materii da nam szansę wpłynąć na poprawę jakości i czystości środowiska oraz na jakość życia, tym samym zapobiegając nawarstwiającym się problemów klimatycznych o których państwu tu wspomnieliśmy. Uzdrawiając gospodarki krajów wysokorozwiniętych, które najbardziej przyczyniły się do zmian klimatycznych, powodujących zaniedbania w prowadzonej przez siebie tzw. Gospodarce rabunkowej i tych krajów pozostawionych samym sobie, bez dostępu do technologii a jedynie sprzedając im dobra wykonane z trudno destrukcyjnej materii, powinni wykazać się tym, że zrozumieją swoje błędy a zmiany na lepsze będą realne bardziej niż kiedykolwiek przedtem i może to właśnie my, dzisiaj jesteśmy tu po to, aby zacząć odwracać proces degradacji środowiska oraz klimatu na ziemi zmieniając dzisiejsze myślenie ludzkości - dla następnych pokoleń  .

„ CI, CO MAJĄ NAJWIĘCEJ DO STRACENIA CZYNIĄ NAJMNIEJ ABY TEMU ZAPOBIEGAĆ ”

Przedstawiamy innowacyjny sposób niszczenia wszelkiego rodzaju odpadów organicznych , komunalnych , odpadów po ściekowych, niebezpiecznych takie jak : przeterminowane pestycydy używane do ochrony roślin, farby, lakiery, rozpuszczalniki, żywice, ługi, poprodukcyjne toksyny zawarte w mułach kopalnianych, przeterminowane leki, odpady poszpitalne , wojskowe takie jak gazy bojowe zalegające w magazynach czy te zatopione na dnie Bałtyku. przyroda udostępniła nam pierwotne powszechnie dostępnie nośniki energii jakimi są węgiel i wodór. Obecnie nasz cywilizacja żyje jeszcze w erze węgla. W skali całego świata ponad 90% energii wytwarza się właśnie z węgla i związków pochodnych dostępnych dziś dla człowieka.

Potencjał energetyczny w zasobach naturalnych

Wykorzystanie potencjału energetycznego z węgla i związków chemicznych jemu podobnych związane jest z emisją do atmosfery i środowiska wielu substancji szkodliwych. Ludzkość zaczyna dopiero wkraczać w erę wodoru jako powszechnie stosowanego paliwa. Wykorzystanie tego nośnika nie jest związane z jakąkolwiek emisją ponieważ sam wodór ma cechy odnawialnego źródła energii. Obecnie wytwarzanie wodoru jest jeszcze drogie i skomplikowane technologicznie jednak sprawa wygląda zupełnie inaczej jeśli wodór powstaje jako produkt uboczny w procesie rozpadu odpadów na najmniejsze cząstki materii pochodzenia zarówno przemysłowego jak i biologicznego zachodzącego w temperaturach maksymalnie od 1400 do 2000 stopni Celsjusza w których to nie istnieją już żadne związki chemiczne. W tej temperaturze odpadowa materia organiczna występuje w postaci mieszaniny gorących atomów tworzących strumień wysokotemperaturowego gazu.

Syntezowanie czystego gazu z procesu rozpadu materii

Przedstawiony Państwu proces nie jest procesem spalania i w sposób zasadniczy różni się od niego , gdyż w procesie spalania najważniejsze są m.in. wartość opałowa i temperatura zapłonu paliwa ( wsadu ) temperatura spalania wsadu ustala się przy tym samoistnie w sposób przyrodniczy. W opisywanej Państwu instalacji wartość opałowa przekształconego materiału odpadowego ani też temperatura jego zapłonu nie grają żadnej roli ponieważ my decydujemy o pożądanej temperaturze procesu a potem proces ten się przeprowadza. Poprzez dodanie czynników zewnętrznych m.in. wody zmienia się chemię procesu co nie jest możliwe ani w procesach spalania ani plazmotronach ani w pirolizie w którym to procesie nie można uzyskać jednorodnego i stabilnego chemicznie gazu gdyż ani temperatura ani sam proces nie stwarza warunków aby to osiągnąć. 

Ustabilizowanie syn-gazu w procesie rozpadu materii

Niestabilność chemiczna gazu pirolitycznego skutkuje tym, że spalany w agregacie czy w palnikach grzewczych pozostawia związki niebezpieczne , które uwalniane są do środowiska bezpośrednio bądź poprzez układy wydechowe agregatów prądotwórczych - dlatego te instalacje są instalacjami odpadowymi, które w większym lub mniejszym stopniu zatruwają środowisko emitując związki toksyczne w postaci dioksyn i furanów w które powodują zjawisko kwaśnych deszczy.

W przedstawianej Państwu technologii do niszczenia odpadów końcowymi produktami procesu są : Czysty syntetycznie gaz - wodór otrzymywany podczas reakcji, ustabilizowany jest wykorzystany w ogniwie wodorowym stając się paliwem wodorowym, które zostaje  przekształcone w energię elektryczną i cieplną o dużej sprawności energetycznej. Skała wetryfikacyjna wolna od metali ciężkich oraz toksyn zdefiniowana analizą ( wg. kodu odpadu utracenia właściwości odpadu a nabyciem właściwości produktu ) może być używana z powodzeniem np. w branży budowlanej.

Zaprezentowana Państwu pierwsza na świecie bezodpadowa i bezkominowa technologia niszczenia wszelkich odpadów niebezpiecznych, toksycznych , osadów ściekowych , odpadów kopalnianych w postaci mułów po procesowych wraz z możliwością separacji i odzysku zawartych tam metali szlachetnych. Technologia ta przede wszystkim likwiduje wszystkie wady które występują w innych , znanych nam procesach termicznego Przekształcania odpadów.. Technologia zastosowana w projekcie N.E.T Solutions w którym przedstawiamy sposób implementacji i wykorzystanie jej do przekształcania wszelkiej materii bądź jej znacznej redukcji w odpadach napromieniowanych oraz odpadach po procesowych jest gotowa do zastosowania na skalę przemysłową. Bezpieczeństwo energetyczne Polski, europy oraz innych krajów na świecie o porównywalnych zasobach kopalin i innych nośników energetycznych wymaga zapewnienia dostaw odpowiednich dostaw energii elektrycznej po rozsądnych cenach przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska . 

Niestety, te często wykorzystywane technologie są przestarzałe i nie spełniają oczekiwań i poziomu emisji i bezpieczeństwa energetycznego. Opisywaną i proponowaną przez nas technologię można bez wątpienia zaliczać do segmentu bez emisyjnej technologii, spełniającej wymogi Zrównoważonego Rozwoju, przyjętego na Szczycie Klimatycznym w Paryżu, co pozwala nam skutecznie konkurować na wszystkich rynkach , gdyż nie ma odpowiednika, który by przy udziale Nano-technologii skutecznie i bezpiecznie dla środowiska utylizował wszelką szkodliwą materię pochodzącą z nieprzemyślanej działalności człowieka, ingerując w rozbicie struktury materii już na poziomie pojedynczych molekuł. W odniesieniu do minionego szczytu klimatycznego przed takimi krajami jak Polska stają teraz ogromne wyzwania i możliwości do wykorzystania danej szansy dla polityki Zrównoważonego Rozwoju by stać się pionierem tych zmian w kontekście globalnych nierówności klimatycznych. Projekt i opisana w nim technologia jest już gotowa do produkcji i do implementowania w Polską gospodarkę oraz inne gospodarki na całym świecie. Przede wszystkim spełnia oczekiwania uczestników ostatniego Szczytu Klimatycznego na którym to powzięto decyzję o pełnej odpowiedzialności za Środowisko i Klimat na Ziemi. To stało się przyczynkiem do zrobienia milowego kroku w tym słusznym dla nas i oczekiwanym przez wszystkie kraje kierunku. Dzięki temu Ochrona Środowiska i Klimatu staje się możliwa bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Implementacja globalna technologii w sektory odpadów wpłynie niewątpliwie na poprawę Ochrony Środowiska, jakości naszego życia, przyszłych pokoleń oraz zapoczątkuje przywracanie szacunku dla Ziemi oraz Klimatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla Ochrony klimatu i następstw jego ocieplenia przyjęto deklaracje w UE oraz krajach całego Świata, podczas szczytu energetycznego decyzję o pakietach klimatyczno-energetycznych, które nakładają na siebie konieczność przestawienia produkcji energii na technologie o niskiej emisji CO2.

W obecnej sytuacji szczególny nacisk kładzie się na wykorzystywanie wszelkich dostępnych technologii z równoległym podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa energetycznego i obniżeniem emisji zanieczyszczeń podczas produkcji, przy zachowaniu efektywności ekonomicznej. 

MAFANIKIO S.A

Bezodpadowa utylizacja niebezpiecznych 

i toksycznych struktur materii

Niszczenie toksycznej materii

w nanotechnologii

Dla Ochrony klimatu i następstw jego ocieplenia przyjęto deklaracje w UE oraz krajach całego Świata, podczas szczytu energetycznego decyzję o pakietach klimatyczno-energetycznych, które nakładają na siebie konieczność przestawienia produkcji energii na technologie o niskiej emisji CO2. W obecnej sytuacji szczególny nacisk kładzie się na wykorzystywanie wszelkich dostępnych technologii z równoległym podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa energetycznego i obniżeniem emisji zanieczyszczeń podczas produkcji, przy zachowaniu efektywności ekonomicznej. 

Dla Ochrony klimatu i następstw jego ocieplenia przyjęto deklaracje w UE oraz krajach całego Świata, podczas szczytu energetycznego decyzję o pakietach klimatyczno-energetycznych, które nakładają na siebie konieczność przestawienia produkcji energii na technologie o niskiej emisji CO2. W obecnej sytuacji szczególny nacisk kładzie się na wykorzystywanie wszelkich dostępnych technologii z równoległym podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa energetycznego i obniżeniem emisji zanieczyszczeń podczas produkcji, przy zachowaniu efektywności ekonomicznej.

MAFANIKIO S.A.

Niestety, te często wykorzystywane technologie są przestarzałe i nie spełniają oczekiwań i poziomu emisji i bezpieczeństwa energetycznego. Opisywaną i proponowaną przez nas technologię można bez wątpienia zaliczać do segmentu bez emisyjnej technologii, spełniającej wymogi Zrównoważonego Rozwoju, przyjętego na Szczycie Klimatycznym w Paryżu, co pozwala nam skutecznie konkurować na wszystkich rynkach , gdyż nie ma odpowiednika, który by przy udziale Nano-technologii skutecznie i bezpiecznie dla środowiska utylizował wszelką szkodliwą materię pochodzącą z nieprzemyślanej działalności człowieka, ingerując w rozbicie struktury materii już na poziomie pojedynczych molekuł. W odniesieniu do minionego szczytu klimatycznego przed takimi krajami jak Polska stają teraz ogromne wyzwania i możliwości do wykorzystania danej szansy dla polityki Zrównoważonego Rozwoju by stać się pionierem tych zmian w kontekście globalnych nierówności klimatycznych. Projekt i opisana w nim technologia jest już gotowa do produkcji i do implementowania w Polską gospodarkę oraz inne gospodarki na całym świecie. Przede wszystkim spełnia oczekiwania uczestników ostatniego Szczytu Klimatycznego na którym to powzięto decyzję o pełnej odpowiedzialności za Środowisko i Klimat na Ziemi. To stało się przyczynkiem do zrobienia milowego kroku w tym słusznym dla nas i oczekiwanym przez wszystkie kraje kierunku. Dzięki temu Ochrona Środowiska i Klimatu staje się możliwa bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Implementacja globalna technologii w sektory odpadów wpłynie niewątpliwie na poprawę Ochrony Środowiska, jakości naszego życia, przyszłych pokoleń oraz zapoczątkuje przywracanie szacunku dla Ziemi oraz Klimatu.

Niestety, te często wykorzystywane technologie są przestarzałe i nie spełniają oczekiwań i poziomu emisji i bezpieczeństwa energetycznego. Opisywaną i proponowaną przez nas technologię można bez wątpienia zaliczać do segmentu bez emisyjnej technologii, spełniającej wymogi Zrównoważonego Rozwoju, przyjętego na Szczycie Klimatycznym w Paryżu, co pozwala nam skutecznie konkurować na wszystkich rynkach , gdyż nie ma odpowiednika, który by przy udziale Nano-technologii skutecznie i bezpiecznie dla środowiska utylizował wszelką szkodliwą materię pochodzącą z nieprzemyślanej działalności człowieka, ingerując w rozbicie struktury materii już na poziomie pojedynczych molekuł. W odniesieniu do minionego szczytu klimatycznego przed takimi krajami jak Polska stają teraz ogromne wyzwania i możliwości do wykorzystania danej szansy dla polityki Zrównoważonego Rozwoju by stać się pionierem tych zmian w kontekście globalnych nierówności klimatycznych. Projekt i opisana w nim technologia jest już gotowa do produkcji i do implementowania w Polską gospodarkę oraz inne gospodarki na całym świecie. Przede wszystkim spełnia oczekiwania uczestników ostatniego Szczytu Klimatycznego na którym to powzięto decyzję o pełnej odpowiedzialności za Środowisko i Klimat na Ziemi. To stało się przyczynkiem do zrobienia milowego kroku w tym słusznym dla nas i oczekiwanym przez wszystkie kraje kierunku. Dzięki temu Ochrona Środowiska i Klimatu staje się możliwa bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Implementacja globalna technologii w sektory odpadów wpłynie niewątpliwie na poprawę Ochrony Środowiska, jakości naszego życia, przyszłych pokoleń oraz zapoczątkuje przywracanie szacunku dla Ziemi oraz Klimatu.

Dla Ochrony klimatu i następstw jego ocieplenia przyjęto deklaracje w UE oraz krajach całego Świata, podczas szczytu energetycznego decyzję o pakietach klimatyczno-energetycznych, które nakładają na siebie konieczność przestawienia produkcji energii na technologie o niskiej emisji CO2. W obecnej sytuacji szczególny nacisk kładzie się na wykorzystywanie wszelkich dostępnych technologii z równoległym podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa energetycznego i obniżeniem emisji zanieczyszczeń podczas produkcji energii, przy zachowaniu efektywności ekonomicznej. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie Państwa uczestniczące w Szczytach Klimatycznych dostrzegą ten problem i solidarnie uruchomią Rozwiązania Systemowe dla realnej ochrony Środowiska i Klimatu.

Żaden problem nie może być rozwiązany z tego samego poziomu świadomości, który go stworzył.

Albert Einstein

128.000 - 228.000 T/M odpadów na godzinę produkowanych na świecie

Adres do korespondencji:

Marszałkowska 84/92/117; 00-514 Warszawa

contact@szelwach.com

MAFANIKIO

MAFANIKIO S.A.