EMISJA CO2

EMISJA FURANÓW I DIOKSYN ORAZ NOX , MP10. MP2,5 

W procesie termicznej obróbki odpadów zmieszanych w tym z PRE RDF w celu polepszenia sprawności energetycznej co ma miejsce w spalarniach , cementowniach oraz w piecach elektrociepłowni. Obecnie stosowane technologie emitują toksyny, lotne cząsteczki PM 10 , PM 2,5 zwane aerozolem smogu, które mogą przeniknąć wprost do krwi, NOx, dioksyny i furany wprost do środowiska jako jedne z największych trucizn naszej cywilizacji. W procesie tradycyjnego spalania lub współspalania np. z paliwami stałymi spala się tworzywa sztuczne, gumę itp. a emisja wzrasta ponad stukrotnie, wytwarzając toksyczne i skażone chemicznie popioły bez pomysłu na dalsze i skuteczne ich zutylizowanie.

   NIEBEZPIECZNE PRAKTYKI W CIENIU DUŻYCH PIENIĘDZY   

Bardzo często w cementowniach uprawia się proceder mieszania popiołu z cementem nie zważając na konsekwencje szkodliwości dla człowieka. Jedyny sposób a właściwie proceder, który jest stosowany przez producentów toksycznych popiołów jest mieszanie go z betonem i jako skuwki zatapiane w ołowiu wędrują do nieczynnych sztolni. Taki proceder również uprawiają niektóre spalarnie plazmowe w europie zachodniej uważane dotąd za najczystsze technologię pozbywania się odpadów. W procesie tradycyjnego spalania węgla lub współspalania z szeroko dostępnymi mułami węglowymi z osadników powstaje tak szeroko manifestowany smog a współspalaniu z biomasą spala również się tworzywa sztuczne typu RDF  (gumę, plastiki, PPE i PE oraz niekontrolowana w tym strumieniu PCV ) itp.  Dopuszczalne normy nie są przestrzegane i w wielu przypadkach emisja jest zaniżana ponad stukrotnie. W efekcie czego kominowe wyziewy oraz wytwarzanie toksycznych i skażonych chemicznie popiołów produkowane jest przez ciepłownie, elektrociepłownie oraz cementownie  bez pomysłu na dalsze i skuteczne ich zutylizowanie.   

Toksyczność dwutlenku węgla oraz wpływ na człowieka 

 Graniczne stężenia: 

0,04% - Naturalne stężenie w powietrzu atmosferycznym,

2,0% - Przyspieszenie oddechu o 50%, trudności z oddychaniem,  osłabienie systemu nerwowego, zaburzenie widzenia

3,0% - Maksymalny czas wystawienia na działanie to 10min. 100% wzrost szybkości oddechu, zmęczenie i szum w uszach

5,0% - Przyspieszenie oddechu o 300%, mogą wystąpić nudności i bóle głowy po około 1h od czasu wystawienia na działanie (zakres  jeszcze tolerowany przez większość osób), wartości wyższe mogą skutkować nowotworem nerek, płuc wadami serca oraz układu kostnego w tym bólem i zapaleniem stawów.

8,0% - Granica krótkotrwałego wystawienia na działanie - zawroty głowy.

8,0-10% - Bóle głowy po ok. 10-15 min łzawienie oczu, wzrost ciśnienia    krwi, wysoki puls, pobudzenie, nudności, osoby mniej odporne na działanie – powoduje śmierć.

10-18% - Po kilku minutach mrowienie, szok, gwałtowne skoki ciśnienia.

18,-20% -Symptomy podobne do apopleksji.

Choroba Vaqueza charakteryzuje się bardzo wysokim, znacznie przekraczającym normy poziomem erytrocytów, hemoglobiny oraz znacznym wzrostem objętości krwi. Prawdopodobnie wskutek mutacji genetycznej układ krwiotwórczy szpiku kostnego nadmiernie się rozrasta, co w konsekwencji prowadzi do zaburzenia pracy serca,nadciśnienia tętniczego . Jednocześnie znacznie zwiększa krzepliwość krwi oraz podnosi ryzyko wystąpienie zakrzepów. Schorzenie może rozwinąć się w w każdym wieku jednak najczęściej rozpoznawalne jest u osób starszych.

WPŁYW EMISJI A UKRYTE CHOROBY

 U chorych schorzenie, nawet latami, może przebiegać bez objawowo. 

EMISJA CO2

WYSYPISKA ŚMIECI

OSADY ŚCIEKOWE

WĘGIEL BRUNATNY

ODPADY MEDYCZNE

CHEMIA CIĘŻKA

MUŁY KOPALNIANE

LAGUNY

AKWENY MORSKIE

EMISJA CO2