EMISJA CO2

MUŁY KOPALNIANE Z PROCESÓW PO WYDOBYWCZYCH 

Problemy związane z zagospodarowaniem mułów można mnożyć, my natomiast proponujemy dobre rozwiązania. Proponujemy technologię, której wdrożenie znajdzie praktyczne zastosowanie i przyczyni się do poprawy nie tylko jakości powietrza, jak również środowiska, oraz naszego zdrowia. Nasz cel to wdrażanie skutecznej i obecnie jedynej na świecie technologii za pomocą , której pozbywamy się problemów związanych z odpadem po wydobywczym. Powielanie przez różne firmy i ich koncepcji pozbywania się mułów kopalnianych z większa lub mniejszą kalorycznością zakrawa o pomstę do nieba. Poprawienie transportowalności poprzez zgranulowanie a jakości poprzez dodanie lepiszczy nie jest i nigdy nie będzie miała wpływy na poprawianie jakości. To poprzez chciwość i brak odpowiedniej technologii zmuszani jesteśmy do akceptacji smogu. Czy zatem on jest ? Jaki ma wpływ na nasze organizmy i na środowisko.? Jeżeli owe „czary – mary”” są dostępne dla ludzi , którzy wykorzystują te „ uszlachetnione „ dopalacze w postaci mułów w swoich piecach rusztowych , a dzieje się to w dużych skupiskach domostw to nie dziwmy się ,że mamy smog. Jest to skutek rabunkowej gospodarki w której wiodące firmy przy udziale instytutów omijają prawo.

INDOLENCJA DLA ŚRODOWISKA JEST AROGANCJĄ DLA LUDZKOŚCI

Odpad po wydobywczy jest i będzie odpadem. I tak właśnie należy go traktować. Firmy zajmujące się tym procesem wykonuję tylko usługi .I na to należy zwrócić baczną uwagę bo wtedy nie są właścicielami odpadów a jedynie działają w porozumieniu z właściciele jakim są kopalnie. Co dzieję się z metalami ciężkimi i pierwiastkami toksycznymi ? Firmy granulujące dają atesty… Pytanie jest jedno. Czy ktokolwiek przebadał popioły i chociaż raz zbadał wyziewy kominowe z pieców gdzie granulat jest spalany ? . Posiadamy badania fizyko-chemiczne takich mułów i wiemy z czym mamy do czynienia. Firmy , które tylko mydlą oczy, widocznie NIE WIEDZĄ albo nie chcą wiedzieć. Jest dużo publikacji na temat utleniania się pierwiastków i różnych związków chemicznych w technologii spalania.

ODPADY POFLOTACYJNYCH Z PROCESÓW POWYDOBYWCZYCH

WHO wydaje coroczne zestawienia o szkodliwości emisji i źródeł ich powstania. Możemy stwierdzić jasno ,że to co zostało nazwane granulatem o podwyższonej kaloryczności a pochodzącego z uszlachetniania mułów jest współprzyczyną do powstawania smogu w aglomeracjach a na pewno takie pseudo technologie przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska i klimatu dlatego powinno być zakazane jego stosowanie. Dlatego firmy zajmujące się tą tematyką nigdy nie sprostają wyzwaniom nałożonym przez ustawodawcę a ignorując je poprzez omijanie przepisów i sprytne nazewnictwo typu „Bezdymne Spalanie”, albo mieszanie z osadami ściekowymi w celu produkcji gleby antropogenicznej zarabiają przy tym potężne pieniądze. To nie uczciwe działanie i zatruwanie środowiska oraz ludzi powinno być KARANE. Największe nieporozumienie jest wśród ludzi ze świata nauki.

Odpad „deponowany” jest na ponad tysiącu hektarach jeziora do którego jest zakaz wstępu a kilka kilometrów przed strefą jest znak , że wchodzimy tam na własną odpowiedzialność . Już była tam kiedyś katastrofa. Pytanie możemy zadać sobie jedno. Kiedy będzie następny raz? Co robi kopalnia ? Na co czeka ? Mamy technologię bezpiecznej utylizacji takich odpadów . Co to znaczy ? Jest to bezkominowa i bezodpadowa instalacja , która została stworzona do takiej misji . Może separować różne metale zawarte w mułach oraz szlamach po wydobywczych, a zawarte w tym strumieniu odpadów wszelkie minerały, kwarce wetryfikować na szlakę bazalto -podobną pozbawioną wszelkich metali ciężkich oraz związków niebezpiecznych. Nadającą się na podsypki drogowe oraz w różnych gałęziach budownictwa z oznaczeniem według kodu odpadu jako pozyskany PRODUKT.

HI-TECH W ODPOWIEDZI NA PROBLEMY REGIONÓW ZE ZDEPONOWANYMI ODPADAMI

EMISJA CO2

WYSYPISKA ŚMIECI

OSADY ŚCIEKOWE

WĘGIEL BRUNATNY

ODPADY MEDYCZNE

CHEMIA CIĘŻKA

MUŁY KOPALNIANE

LAGUNY

AKWENY MORSKIE

MUŁY KOPALNIANE I STAWY OSADOWE