EMISJA CO2

ODPADY MEDYCZNE - STANOWIĄCE POWAŻNY PROBLEM ŚRODOWISKOWY

Rynek odbioru odpadów medycznych to intratne zajęcie - w obrotach szacowanych tylko w Polsce na kwotę 150 mln PLN. Jednak co najmniej równie istotny jest dalszy los odpadów. Prawo jest w tej kwestii precyzyjne  odpad medyczny musi zostać w takiej postaci w jakim go odebrano do momentu - No właśnie. Czy SPALENIE jest formą bezpiecznej utylizacji ? Czy ktokolwiek sobie zadał pytanie co się dzieje z odpadem typu popiół ? Jakie filtry musiały by zastosowane na kominie instalacji aby skutecznie wychwytywały nie tylko lotne pyły ale wyjątkowo niebezpieczne wyziewy. Firmy, które wygrywają przetargi i zabezpieczają tysiące ton dla uprawiania swojego procederu zarabiają przy tym krocie. Każdego roku w Polsce w szpitalach, przychodniach, gabinetach dentystycznych czy kosmetycznych powstaje ok 50.000 T/M odpadów medycznych to m.in. strzykawki, rękawiczki, zużyte opatrunki a także materiały pooperacyjne takie jak: części ciał ludzkich, nośniki groźnych bakterii i wirusów oraz pozostałości po badaniach laboratoryjnych.

PRZEPISY EKOLOGICZNE A PRAKTYKI FIRM Z BRANŻY KTÓRE JE OMIJAJĄ TYLKO DLA ZYSKU

W myśl przepisów ta ekologiczna bomba może być rozbrojona tylko w jeden sposób poprzez utylizację w przystosowanych do tego instalacjach bez odpadowych i bez kominowych i że odpad będzie składowany w odpowiednich warunkach przed utylizacją. Praktyka jednak wygląda inaczej - ok. 25% nie jest niszczona zgodnie z ustawą. Przepisy to jedno a rzeczywistość- drugie na co wskazują sprawy toczących się postępowań w Prokuraturze przeciw firmom z tej branży. Transporty z odpadami trafiają na rampę i po zmieleniu leża na hali zakładu do momentu wywiezienia na wysypisko. Ten proceder trwa od kilku lat. Rozdrobniona masa ładowana jest do kontenerów i zazwyczaj nad ranem ciężarówki wyjeżdżają z zakładów wprost na wysypiska śmieci. Na pewno jest to branża w której należy być odpowiedzialnym ponieważ materia w której się obracamy dotyczy bezpośrednio naszego bezpieczeństwa i zdrowia. Mówimy o unieszkodliwianiu odpadów medycznych, zakaźnych i niebezpiecznych.

ODPADY MEDYCZNE JAKO SUBSTANCJA SPECJALNEGO ZNACZENIA 

Odpady medyczne powstają w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Niestety, kwitnie biznes nielegalny. To powoduje, że w różnych miejscach nie tylko na wysypiskach, znajdujemy porzucone worki z odpadami . W lasach w opuszczonych magazynach i wszędzie tam, gdzie jest ogólny dostęp ludzi i zwierząt . to rodzi niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się chorób bakteryjnych oraz wirusów. Ustawa o odpadach, która wejdzie w życie w lipcu 2018 roku nakłada na producenta odpadów odpowiedzialność za sposób utylizacji i może taka solidarność zmusi właścicieli odpadów do wzięcia odpowiedzialności za wybór firmy i czy cena jest decydująca o jej wyborze. Odpady medyczne o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*, zwane "odpadami zakaźnymi" zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów.

Odpady medyczne o kodach 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10*, zwane "odpadami specjalnymi" zawierają substancje chemiczne, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby niezakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów albo mogą być źródłem skażenia środowiska. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.- części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania, inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), chemikalia - w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, odpady amalgamatu dentystycznego, zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych oraz pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych które pozostawione bez nadzoru mogą doprowadzić do epidemii, której źródło jest trudne do wykrycia. 

ODPADY MEDYCZNE Z ZAWARTOŚCIĄ ODPADÓW CHEMICZNYCH

EMISJA CO2

WYSYPISKA ŚMIECI

OSADY ŚCIEKOWE

WĘGIEL BRUNATNY

ODPADY MEDYCZNE

CHEMIA CIĘŻKA

MUŁY KOPALNIANE

LAGUNY

AKWENY MORSKIE

ODPADY MEDYCZNE