EMISJA CO2

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW A  OSADY ŚCIEKOWE   

Od lat jest to segment rynku, borykający się z problemem zagospodarowania osadów po ściekowych. Głównym celem oczyszczania ścieków jest ochrona wód powierzchniowych. Proces oczyszczania ścieków składa się z wielu jednostkowych metod zachodzących na różnych obiektach i w różnych urządzeniach. Do najważniejszych procesów zalicza się : sedymentację zawiesin, sorpcję, utlenienie chemiczne, utlenienie biologiczne, mineralizowanie substancji organicznej. Produkty z tych procesów składają się na osady po ściekowe i nie mogą być użyte w sektorach rolnictwa, sektora energetycznego

( spalanie ) oraz do zasilania wierzby energetycznej (współspalanie)  oraz innych roślin przeznaczonych do tego celu. 

Osady ściekowe - organiczno mineralna materia wyodrębniona ze ścieków w trakcie ich oczyszczania. W świetle ograniczeń związanych z przyrodniczym zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych wynikających z przepisów prawnych oraz brakiem potencjalnych obszarów do ewentualnego ich zastosowania, termiczna utylizacja osadów to sektor coraz większego zainteresowania.

METODY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Do metod termicznego unieszkodliwiania osadów zalicza się spalanie, współspalanie oraz tzw. metody alternatywne. Wprowadzenie takiej termicznej obróbki osadów nie jest przyjazne dla środowiska gdyż spalanie i współspalanie tej materii pozostawia toksyczną emisję dymu oraz toksyczne popioły bez pomysłu na ich zagospodarowanie. Niestety znane obecnie technologie nie radzą sobie  z zagospodarowaniem tej toksycznej materii tym samym ustawodawcy dostosowują rozwiązania ustawowe wbrew temu co służy ochronie środowiska i klimatu. Takim przykładem jest ustawa sprzed kilku lat, która zezwalała na wprowadzenie szlamu po ściekowego w sektor rolniczy. Po dwóch latach w ziarnach zbóż oraz bylinach zostały wykryte metale ciężkie co spowodowało ograniczenie tej ustawy do sektora tylko energetycznego czyli zasilanie do glebowe osadami ściekowymi wierzby energetycznej.

OBECNOŚĆ OSADÓW ŚCIEKOWYCH W SEKTORZE ROLNICTWA JAKO WYPATRZENIE   ZDROWEGO ROZSĄDKU 

Znane nam obecnie technologie niestety nie radzą sobie  z zagospodarowaniem tej toksycznej materii co skutkuje, że ustawodawcy dostosowują rozwiązania ustawowe wbrew temu co służy ochronie środowiska i klimatu. Takim przykładem jest ustawa sprzed kilku lat, która zezwalała na wprowadzenie szlamu po ściekowego w sektor rolniczy. Po dwóch latach w ziarnach zbóż oraz bylinach zostały wykryte metale ciężkie co spowodowało ograniczenie tej ustawy tylko do segmentu energetycznego czyli zasilenie do glebowe osadami ściekowymi pod wierzbę energetyczną. Taki proceder wypacza wszystkie naukowe badania bo jeżeli w ziarnie zbóż i bylinach zasilanych szlamem z osadów ściekowych znajdowały się metale ciężkie to we wierzbie energetycznej również znajdują się metale ciężkie a masa używana do współspalania emituje toksyczne i niebezpieczne dla ludzi środowiska i klimatu emisje furanów i dioksyn.

Kolejnym absurdem jest dopuszczenie do suszenia osadów ściekowych, wzbogacania ich w związki  mineralne, granulacja i sprzedaż w sektor ogrodnictwa, gdyż nie odseparowane metale ciężkie będą zbierały swoje żniwo trując ludzi , zwierzęta  zatruwając wody gruntowe bez żadnych konsekwencji dla tych którzy wymyślili ten proceder. Borykamy się z efektem cywilizacji mając dylemat czy składować zakopując je w lagunach czy suszyć i spalać ( suszenie 1 T/M tj. ok 27 PLN )

uwzględniając przy tym utylizację odpadów tego procesu na którą nie ma skutecznego rozwiązania. Proponowana instalacja opisana w projektu N.E.T Solutions rozwiązuje problem mokrych odpadów pościekowych bez konieczności osuszania, niweluje powstałe z nich laguny w metodzie bez odpadowej jako mobilne rozwiązanie problemu.

SPRZEDAŻ GRANULATU Z ODPADÓW POŚCIEKOWYCH W SEKTOR ROLNO OGRODNICZY

EMISJA CO2

WYSYPISKA ŚMIECI

OSADY ŚCIEKOWE

WĘGIEL BRUNATNY

ODPADY MEDYCZNE

CHEMIA CIĘŻKA

MUŁY KOPALNIANE

LAGUNY

AKWENY MORSKIE

OSADY ŚCIEKOWE