EMISJA CO2

SKŁADOWISKA ODPADÓW JAKO NADAL WYGODNE A ZARAZEM NIE     ODPOWIEDZIALNE POSTĘPOWANIE WŁADZ OD NAJNIŻSZYCH SZCZEBLI PO   USTAWODAWCÓW 

Przed wstąpieniem do Unii Europejskiej w Polsce jak i w wielu krajach na świecie składowiska były czymś normalnym i akceptowalnym w naszej przestrzeni. Z czasem gdy firmy energetyczne dostrzegły potencjał w segregowanych odpadach, które ustawodawcy określili jako PRE RDF zaczęła się dewastacja, zatruwanie środowiska oraz klimatu przez wszystkie państwa borykające się z problemem składowisk.

Metoda spalania odpadów komunalnych i sortowanych stała się najpopularniejszą praktyką pozbawiania się problemu. Szumnie nazwana termicznym przekształcaniem odpadów co skutkowało niewłaściwemu rozporządzaniu pieniędzmi przez UE oraz różne fundusze, które inwestując w te metody były wprowadzane nie jednokrotnie w błąd, gdyż opisana metoda nie pokazywała skutków , których szkodliwa emisja oraz powstałe toksyczne popioły dają większe skażenie dla środowiska oraz wpływają negatywnie na klimat.

PRZEKSZTAŁCANIE TERMICZNE - TYLKO EFEKT FINANSOWY

Jakakolwiek znana metoda przekształcania termicznego ma jedynie cel finansowy, który sprawnie opisany w biznes planach daje złoty kluczyk do uzyskania finansowania z różnych instytucji, które w większości nie znają się na wskazanej w nich metodzie, gdyż w sferze finansowej musi się jedynie zgadzać ostateczny wynik księgowy.

Prezydent RP - Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo Ochrony Środowiska ( przepis z dnia 23 lipca 2015 o zmianie ustawy ), która ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony ludzi i środowiska przez wdrożenie odpowiednich systemów i procedur służących zarządzaniu i kontroli zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi. Zmiana ustawy podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nałoży odpowiedzialność na wytwórców odpadów ( właścicieli ) i to na nich będzie spoczywał obowiązek skutecznego unieszkodliwienia odpadów, które produkują bądź nimi zarządzają.

WYSYPISKA ŚMIECI - SZKODLIWE WYZIEWY GAZÓW W TYM CO2, ORAZ   ZANIECZYSZCZENIE WÓD GRUNTOWYCH  

Głównym problemem wszelkich składowisk jest brak skutecznej ochrony przed zatruwaniem środowiska. Zatruwanie odbywa się poprzez emisję wprost do atmosfery wyziewów substancji zawartych wewnątrz. Zanieczyszczenia gruntu związane jest z wprowadzeniem do cieków wodnych poprzez przesączanie się wód opadowych przez odpady na składowisku wprost do gruntu. Procesy gnilne zachodzące wewnątrz oraz podwyższona temperatura jest sprzyjającym środowiskiem dla grzybów, insektów, które w bezpośredniej bliskości naszych domostw są przyczyną wielu groźnych chorób.  Z badań przeprowadzanych przez WHO ( Światowa Organizacja Zdrowia ) od kilkunastu lat z zauważono zwiększenie przypadków chorób, które zostały zaszeregowane jako posiadające czynnik nieokreślony i nie znany dzisiejszej medycynie jako mutacja patogenów w chorobach w wyniku której notowane są coraz częściej nie rozpoznane diagnozy  przyczyny zgonów. 

WHO bije na alarm ponieważ wysypiska śmieci z nie zidentyfikowanym strumieniem odpadów w przeciągu 15 lat przybliżyły się do naszych domostw. Rozrastające się aglomeracje stoją przed ogromnym problemem zagrażającej nam pandemii. Rządy państw starają się przeciwstawiać rozprzestrzenianiu się pandemii, ale są to z reguły działania doraźne, często niewystarczające. Wiąże się to np. z nakładami finansowymi, jak i z niemożliwością zahamowania migracji ludności. W krajach tzw. trzeciego świata przy braku kontroli medycznej rozprzestrzenianie się zmutowanych patogenów chorób może przyjąć nie wyobrażalne skutki. Zanieczyszczone poprzez wysypiska śmieci akweny oraz cieki wodne zasilane przez przesączające się wody opadowe zagrażają w takim samym stopniu populacji krajów wysokorozwiniętych.

Wspomniane wcześniej wyziewy szkodliwych gazów jak również CO2 oraz nasilająca się migracja do krajów wysokorozwiniętych może spowodować niewyobrażalne skutki w zakresie zdiagnozowania i skutecznego leczenia. Należy zauważyć, że patogeny chorobotwórcze dotyczą bakterii oraz wirusów. 

 PROBLEM WYSYPISK ŚMIECI W DUŻYCH AGLOMERACJACH - ZAGROŻENIA PANDEMIĄ  

EMISJA CO2

WYSYPISKA ŚMIECI

OSADY ŚCIEKOWE

WĘGIEL BRUNATNY

ODPADY MEDYCZNE

CHEMIA CIĘŻKA

MUŁY KOPALNIANE

LAGUNY

AKWENY MORSKIE

WYSYPISKA ŚMIECI